logo2Small
Že osobní železniční doprava hraje ve srovnání s ostatními druhy dopravy v USA zcela marginální roli, je známý fakt. Výjimkou jsou příměstské systémy v největších aglomeracích. Jeden z nich existuje od roku 1989 v miamské metropolitní oblasti na jihovýchodě Floridy, s počtem obyvatel přesahujícím 6 milionů, pod názvem Tri-Rail. Název odkazuje na spojení tří okresů spojených touto linkou - Palm Beach, Broward a Miami-Dade. Od roku 1998 má linka délku 118 km a 18 stanic, přičemž je plánováno další rozšíření v rámci již existujících tratí pro nákladní dopravu. V celé délce jde o dvoukolejnou trať (kromě krátkého jednokolejného úseku před koncovou stanicí v Miami) ve vlastnictví floridského ministerstva dopravy, která je částečně sdílena také se společností Amtrak, provozující dálkovou dopravu a operátorem nákladní dopravy CSX Transportation. Ten vlastní i navazující tratě na severním a jižním konci linky a prováží zde nákladní vlaky do svého ranžíru včetně obsluhy zaústěných vleček. Do zahájení provozu vlaků projektu Tri-Rail byla společnost CSX Transportation vlastníkem trati, postavené v roce 1927. Do roku 1953 zde existovala jistá obdoba příměstských vlaků, posléze byla využívána pouze pro nákladní a slábnoucí dálkovou dopravu. V pracovních dnech je mezi koncovými stanicemi Mangonia Park a Miami Airport vypravováno 25 párů spojů, ve volných dnech pak o deset méně. Průměrný denní počet cestujících je kolem 12 000, což je poněkud úsměvné číslo v šestimilionové oblasti, které stejně jako v celých Spojených státech vévodí individuální automobilová doprava. Přesto jde o úspěšný projekt a vlaky jezdí zaplněné, ikdyž vesměs lidmi z nižších sociálních vrstev. Cestování příměstskou železnicí totiž většina Američanů pokládá za nepříliš bezpečné a nekomfortní a do jisté míry jde i o určitý symbol neúspěchu. Vlaky jsou tvořeny vždy motorovou lokomotivou a tří nebo čtyřdílnou patrovou jednotkou, vybavenou na jednom konci řídícím stanovištěm. V severojižní orientaci trati je lokomotiva vždy na jižní straně soupravy, tj. směrem k Miami. To dokládá i snímek spoje P 668, který směřuje k severu a právě se nachází v blízkosti mezinárodního letiště Palm Beach ve městě West Palm Beach. Sestaven je z netrakční jednotky Bombardier, vyrobené koncem 80. let pro kanadskou dopravní společnost UTDC, která je však nikdy nepoužívala a posléze je prodala Tri-Railu. Trakci zajišťuje čtyřnápravový stroj řady GP49H-3 o čísle 812. Tri-Rail tyto lokomotivy zakoupil v roce 2001 od Norfolk Southern v počtu 6 kusů (vyrobeny v roce 1980 lokomotivkou Electro-Motive Diesel) a posléze na nich byly provedeny úpravy, mj. umožňující provoz s řídícími vozy a snížen výkon z původních 2100 kW na 1800 kW. Při této příležitosti také dostaly současné označení. Na podzim roku 2022 byly v provozu 4 kusy, které se střídaly v provozu s dalšími typy lokomotiv.
© Jan Hanzel

ALP-464662, New York, Penn Station

Místo: West Palm Beach
Vlak: P 668
Datum: 24.10.2022
Vloženo: 17.11.2022
25. obr. z 25 Do galerie
počet zobrazení: 392
(Zavřít okno)