logo2Small
Bagdádská železnice měla spojit Berlín s tehdejším osmanským Bagdádem, kde Němci chtěli zřídit přístav v Perském zálivu. Výstavba začala v roce 1904 a dokončení projektu trvalo několik desetiletí, přičemž s vypuknutím první světové války k dokončení chybělo ještě 960 km. Poslední úsek do Bagdádu byl postaven na konci třicátých let a první vlak z Istanbulu do Bagdádu projel v roce 1940. Financování, projekt a stavbu zajišťovala především německá říše prostřednictvím Deutsche Bank a společnosti Philipp Holzmann, která v 90. letech 19. století postavila Anatolskou železnici spojující Konstantinopol, Ankaru a Konyu. Trať se stala zdrojem mezinárodních sporů ještě těsně před první světovou válkou a ačkoli se tvrdilo, že spory byly vyřešeny v roce 1914 před začátkem války, některé zdroje uvádí, že se tato železnice stala hlavní příčinou první světové války. Nejobtížnějším terénem na trase byl úsek v pohoří Taurus mezi Konyou a Adanou, konkrétněji v regionu Belemedik, kde 12 km dlouhém úseku muselo být vyraženo 22 tunelů. Trať zde musela také překonat hluboký kaňon potoka, který se nachází mezi vesnicí Hacıkırı a městem Karaisalı. Vznikl zde proto viadukt Varda (Varda Köprüsü), který se stal ikonou celé horské části trai. Hlavní stavební materiály jako ocel a cement byly do Mersinu dopravovány po moři a dále přepravovány přes Tarsus na staveniště na velbloudu. Před zahájením stavby vlastního viaduktu byl nad kaňonem v blízkosti projektovaného viaduktu vybudován provizorní viadukt s úzkokolejkou, aby se veškerý potřebný materiál dostal na druhou stranu. Po dokončení Vardského viaduktu byl pomocný viadukt zbourán, jeho pilíře však stále existují. Stavba začala v roce 1905 a v roce 1907 byly dokončeny hlavní práce na mostě. Technické detaily byly dokončeny v roce 1912 do provozu byl viadukt uveden v roce 1916. Celkem 172 metrů dlouhá a 98 metrů vysoká stavba se skládá z 11 kvádrových oblouků. Centrální část má tři 30metrové oblouky, na které na každé straně navazují čtyři oblouky s rozpětími od 6 do 12 metrů. Viadukt, který se klene ve směru sever-jih, je zakřivený s poloměrem zakřivení 1200 m. Dne 20. září 2014 byla na tomto mostě vyfotografována lokomotiva DE 33.068 s rudným vlakem směřujícím na jih. Dnes se již ale jedná o historický snímek, neboť trať zde byla v roce 2018 elektrizována a na mostě instalováno nové zábradlí. Milovnici Bondovek tento most jistě poznali na první pohled, neboť stavba byl uvedena v úvodní scéně pronásledování ve filmu Jamese Bonda Skyfall, vydaném v říjnu 2012.
© Thomas Kabisch

DE 33.042, Palu–Beyhan

Místo: Hacıkırı
Datum: 20.09.2014
flag TRTurecko  »  DE 33
2. fotografie z 4
Počet zobrazení: 928

DE 33.081, Konak–Murat