logo2Small
Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení
Ve východním Rumunsku se nedaleko ukrajinských hranic a ústí Dunaje do Černého moře rozkládá město Tulcea, které je centrem stejnojmenné župy. Zároveň je vstupní bránou do nádherné delty Dunaje, která je zapsána ve světovém dědictví UNESCO. Ve městě se taktéž nachází rafinerie Alum Tulcea, ta se zabývá zpracováním oxidu hlinitého. Jedná se o jediný závod tohoto typu v Rumunsku. Vstupním materiálem jsou bauxitové rudy, které se ke zpracování dováží loděmi po Dunaji. Mezi hlavní produkty firmy patří kalcinovaný oxid hlinitý, jenž se používá v metalurgii pro výrobu hliníku a dále to je hydroxid hlinitý, ten se využívá ve vodárenství pro čiření vody a také ve zdravotnictví např. výroba vakcín. Většina produkce této firmy je odvážena po železnici, konkrétně po 140 km dlouhé lokálce Medgidia–Tulcea. Kalcinovaný oxid hlinitý je každý den odvážen v ucelených soupravách do města Slatina, kde se nachází společnost Alro Slatina, která se zabývá výrobou hliníku. V menší míře je pak odvážen i hydroxid hlinitý, ten putuje ke zpracování dále do zahraničí. Nákladní doprava tvoří hlavní využití výše zmíněné tratě, osobní doprava je zastoupena pouze třemi páry osobních vlaků za den. V současnosti vozbu většiny nákladních vlaků zajišťuje dopravce Cargo Trans Vagon (CTV). Tento dopravce vlastní dvě lokomotivy typu ER20 známé jako "Herkules". Jedná se o stroje 2016.750 a 751, které si společnost objednala v prosinci 2010 u firmy Siemens. Stroje byly vyrobeny začátkem roku 2011 v závodě v Neustrelitzu a začátkem března téhož roku obdržely v lakovně Dangelmayr v Berlíně své jedinečné nátěry. Předání obou lokomotiv dopravci proběhlo dne 11. května 2011. Od té doby se jedná o jedny z nejmodernějších dieslových lokomotiv na území Rumunska. Právě tyto stroje pokrývají téměř veškerou nákladní vozbu na trati Medgidia–Tulcea. Na snímku ze dne 6.9.2021 je zachycen stroj 2016.751 při příjezdu s vlakem 29971 [Medgidia – Tulcea Mărfuri] do cílové stanice Tulcea Mărfuri, odkud dále pokračuje vlečka do zmíněné rafinerie. Soupravu vlaku tvoří prázdné polské vozy řady Uacs, které budou naloženy hydroxidem hlinitým a následně se vydají na cestu zpět do Polska.
© Ondřej Foldyna

189.701, Arad

Místo: Tulcea Mărfuri
Datum: 06.09.2021
Vloženo: 30.09.2021
2. obr. z 82 Do galerie
počet zobrazení: 419
(Zavřít okno)

40.0002, Izvoru Mureșului – Voşlăbeni