logo2Small
V roce 1973 vypracovalo konstrukční oddělení polské lokomotivy Fablok v Chrzanowě projekt šestinápravové posunovací motorové lokomotivy s elektrickým přenosem výkonu, označený jako typ Fablok 411D (Ls 1200). Mělo se jednat o lokomotivy určené pro PKP a speciálně pro těžký posun na seřazovacích stanicích, spádovištích, dolech a přístavech. V konstrukci lokomotivy byly použity technická řešení z jiných souběžně vyráběných lokomotiv, například podvozky v mnohém shodné s řadou SP45. Spalovací motor a8C22W odpovídá osmiválci typu a8C22 z lokomotivy SM42, ovšem v tomto případě byl jeho výkon zvýšen přeplňováním, větším mezichladičem plnícího vzduchu a změnou regulace o třetinu, až na 880 kW. Samotná výroba lokomotiv probíhala v letech 1976-1985, přičemž 30 lokomotiv z celkového počtu 196 kusů bylo dodáno do průmyslu. Lokomotivy nalezly své hlavní využití zejména na těžkém posunu a přetazích v železničních uzlech a průmyslových oblastech. Vzhledem k absenci vlakového topení a nízké konstrukční rychlosti 80 km/h nedošlo k jejich využití v osobní dopravě. Nevýhodou byl také špatný výhled z kabiny strojvedoucího, omezený vysokými kapotami. Samotný tvar lokomotivy jí pak vysloužil přezdívky jako "szafa" (skříň) nebo "trumna" (rakev). Dlouhá léta byly lokomotivy také poněkud stranou zájmu fotografů, zejména pro jejich málo zajímavé provozní nasazování. V posledních letech došlo k postupnému odstavování lokomotiv jak z důvodů vypršení lhůty platnosti technické způsobilosti, tak z důvodů vyčerpání časových nebo kilometrických proběhů do vyšších stupňů oprav. V září 2023 zůstaly v provozu u dopravce PKP Cargo už jen tři lokomotivy řady SM31, přičemž všechny ukončí svou provozní kariéru ještě v tomto roce. Jedná se o lokomotivy SM31-021 (konec provozu 23.12.2023), SM31-071 v zeleném "retro" nátěru (konec provozu 8.11.2023) a SM31-150 (konec provozu 14.10.2023). V provozu dále zůstanou jen čtyři lokomotivy provozované soukromými dopravci. Na snímku z 6.září 2023 je zachycena SM31-021, coby nejstarší provozní stroj své řady během obsluhy odvalu Makoszowy-Sośnica v Zabrzu. Lokomotiva SM31-021 byla vyrobena ve Fabloku Chrzanow v roce 1977 pod výrobním číslem Ls1200-9520 a převzata do provozu u PKP 18.6.1977 v depu Czestochowa. Většinu provozního života strávila v různých hornoslezských depech, mimo posledních patnácti let kdy působila nejprve v Poznani a pak ve Varšavě a Lodži. Zpět se vrátila až v roce 2023 jako náhrada za své odstavované sestry. Právě posun na vlečce černouhelného dolu Sośnica v Gliwicích, který zajišťuje dopravce PKP Cargo, je tradičním a zřejmě bude také posledním místem kde jsou tyto lokomotivy tímto dopravcem nasazovány. Hlavním důvodem jejich nasazení zde je obsluha sklonově a směrově náročné vlečky na haldu (i s několika úvratěmi), kam se z úpravny dolu vyváží hlušina a kámen.
Samotný černouhelný důl Sośnica můžeme vidět v pozadí snímku - reprezentují ho zejména charakteristické těžní věže - betonová skipová těžní vež jámy IV. a nedokončená 90 metrů vysoká ocelová těžní věž jámy VII.. Důl funguje coby jeden z nejstarších v okolí již od roku 1917, s perspektivou těžby do roku 2040. Produkuje zejména kvalitní energetické uhlí pro elektrárny, teplárny a maloodběratele.
© Vojtěch Gášek

Lxd2 479, Gryfice Wąskotorowe

Místo: Hałda Makoszowy-Sośnica
Trať: PL/vlec
Datum: 06.09.2023
flag PLPolsko  »  Ostatní
2. fotografie z 13
Počet zobrazení: 927

SM31-021, Hałda Makoszowy-Sośnica