logo2Small
Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení
V posledním únorovém týdnu roku 2021 se opět nad územím střední Evropy objevil písek a prach ze Sahary. K tomuto jevu dochází pokud se na území Afriky při vyšších rychlostech proudění zvíří a vzestupným prouděním dostane do střední vrstvy troposféry a následně se výškovým prouděním šíří na velké vzdálenosti v závislosti například na směru či rychlosti větru. Ačkoliv není tento písek nijak nebezpečný, může v důsledku jeho přechodu docházet ke zhoršení kvality ovzduší, projevující se zvýšením koncentrací suspendovaných (prachových) částic, dosahujících hodnot PM10 i nad limitních 50 µg.m-3. A právě tento jev způsobil ne zcela ideální intenzitu svitu slunce na vlak TMS 674008 Kłodzko Główne - Trzemeszno dopravce PKP Cargo, který se blížil ke stanici Racławice Śląskie. Soupravu 35 vozů řady Fas o hrubé hmotnosti 2720 tun, ložené gabrem z lomu Słupiec v Nowe Rudě, vede "robocop" 311D-16. Podsudetská magistrála v úseku mezi zastávkou Dytmarów a již zmiňovanou stanicí vede v těsném blízkosti hranice s ČR, odkud v dobách válečného stavu v první polovině 80. let minulého století, kdy bylo Polsko pro cizince až na vyjímky uzavřeno (jaká paralela s dobou covidovou!), českoslovenští "parní blázni" pořizovali nouzové snímky parních lokomotiv, hojně se zde tehdy vyskytujících. Pozorné oko spatří na levém okraji snímku, v místech pod vedení VVN bílý objekt, ležící pouhých 10 metrů od hranice s Českem. Jedná se o Švédský sloup z roku 1633, vybudovaný tehdejším majitelem Slezských Pavlovic Johannem Georgem Gottfriedem Kotulinskim von Kotulin und Friedberg jako díkuvzdání za odchod drancujících švédských vojsk. Tento pět metrů vysoký trojboký obelisk ležel do roku 1959 na československém území, po úpravě demarkace pak připadl Polsku. 25. 2. 2021
© Jan Hanzel

ST40s-12, Zawada

Místo: Racławice Śląskie
Datum: 25.02.2021
Vloženo: 05.03.2021
2. obr. z 197 Do galerie
počet zobrazení: 539
(Zavřít okno)

SU45-194, Podleś