logo2Small
Nejtěžšími polskými nákladními parními lokomotivami byla řada Ty51. Konstrukce lokomotiv vycházela z amerických lokomotiv řady Ty246, které byly dodány do Polska v počtu 100 kusů mezi léty 1947 a 1948. Ovšem tento počet nestačil pokrýt rostoucí poptávky po těžkých nákladních lokomotivách a proto firma H. Cegielski – Poznań S.A. (HCP) postavila mezi roky 1953 až 1958 celkem 232 lokomotiv řady Ty51. Z tohoto počtu bylo 208 lokomotiv koupeno PKP a 24 lokomotiv prodáno těžebnímu průmyslu. Lokomotivy byly určeny pro provoz vlaků s hmotností do 2 500 tun a tak byly nasazovány v těžké nákladní dopravě až do dodávky nových dieselových lokomotiv řad ST43 a ST44. U PKP docházelo k odstavování lokomotiv z provozu od 70. let, ale jelikož byly lokomotivy určeny jako vojenské strategické zálohy, tak nedocházelo k jejich šrotování. To se změnilo až v roce 1988, kdy došlo ke zrušení vojenských strategických záloh a tím i ke šrotaci nepotřebných lokomotiv.
O něco delší provozní život měly lokomotivy v těžebnímu průmyslu, konkrétně na pískových drahách ve Slezsku. Jednalo se o firmu Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych-Przemysłu Węglowego (PMP-PW), která byla vytvořena 1. ledna 1950. Jejím úkolem byla těžba základkového písku pro uhelné doly a obsluha průmyslových železnic v hornoslezském průmyslovém okruhu. Tyto železnice, které byly do roku 1945 většinou soukromé, obsluhovaly pískové doly v Pyskowicích, Szczakowé, Maczkách i Kuźnici Warężyńské. Mezi jednotlivými doly existovala rozsáhlá síť drah, čímž vznikl svým rozsahem druhý největší provozovatel dráhy (po PKP), který byl však na státních drahách PKP nezávislý. Tratě PMP-PW byly nejdříve obsluhovány parními lokomotivami, mezi provozované řady patřila právě i řada Ty51. V letech 1955 až 1958 obdržely pískové dráhy celkem 21 lokomotiv tohoto typu, mezi nimi byla i na snímku zachycená Ty51-136. Tato lokomotiva byla vyrobena v roce 1956 pod výrobním číslem 2428 a dodána do depa PMP-PW Jęzor. Následně vystřídala depa PMP-PW Pyskowice, PMP-PW Katowice/Brzezinka a od roku 1964 byla deponována opět v depu PMP-PW Pyskowice, kde vydržela v provozu až do roku 1992. Snímek ji zachycuje dne 10. října 1979 v domovském depu Pyskowice, toto depo sloužilo obsluze parních lokomotiv až do ukončení parního provozu začátkem 90. let. To souviselo s uzavírání uhelných dolů, což mělo za následek menší potřebu písku. Tím byla započata i postupná likvidace značné části pískových tratí spolu s likvidací parní trakce.
Ty51-136, Pyskowice, 10.10.1979
© Charlie Osta
Místo: Pyskowice
Trať: PK/15
Datum: 10.10.1979
flag PLPolsko  »  Parní lokomotivy
1. fotografie z 9
Počet zobrazení: 1044

Ol49-14, Wolztyn station