logo2Small
Nákladní doprava v okolí hlavního litevského města Vilnius je tvořena zejména tranzitními vlaky z Ruska do Ruska. Tedy nákladní vlaky směřující z ruského vnitrozemí do Kaliningradské oblasti. Tato tranzitní doprava tvoří jeden z nejvýraznějších podílů nákladní dopravy v Litvě. Většina této zátěže směřuje přes hraniční bělorusko-litevský přechod Gudogaj–Kena, který se nachází 30 kilometrů východně od Vilniusu. Aby tyto nákladní vlaky nemusely projíždět přes hlavní nádraží ve Vilniusu a tedy i středem města, slouží pro ně tzv. nákladní obchvat Vilniusu. Jedná se o 24,5 km dlouhou trať, která odbočuje z hlavní trati ve stanici Kyviškes a u zastávky Juodšiliai se napojuje do trati Vilnius–Lida. Zároveň je u zastávky Juodšiliai odbočka do největšího vilniuského nákladového nádraží Vaidotai, odkud nákladní vlaky dále pokračují na západ do Kaliningradské oblasti. Nákladní obchvat byl původně jednokolejný s nedostatečnou kapacitou, z toho důvodu směřovala část nákladních vlaků přes hlavní nádraží. Dne 23. prosince 2011 začala nákladná rekonstrukce s názvem "Výstavba druhé koleje vilniuského obchvatu Kyviškes-Valčiunai IXB. koridoru" s celkovým rozpočtem 64,8 milionů EUR, kdy 55,1 milionů EUR bylo poskytnuto z fondů Evropské Unie a 9,7 milionů EUR poskytly litevské železnice (Lietuvos geležinkeliai). Rekonstrukce byla spojená s dostavbou druhé traťové koleje, kompletní rekonstrukcí stávající traťové koleje, rekonstrukcí stávajícího a zřízení nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, rekonstrukcí propustků a mostů, výstavbou protihlukových stěn a zvýšením traťové rychlosti na 80 km/h. Práce byly dokončeny 16. prosince 2015 a znamenaly podstatné zvýšení propustnosti tohoto úseku. Zajímavostí je to, že celý úsek nebyl elektrifikován, jelikož litevské železnice nedisponují žádnou elektrickou lokomotivou a veškerou vozbu zajišťují dvojité "sergeje" řad 2M62K a 2M62M, které všechny vlaky přebírají a předávají v pohraniční stanici Kena. To znázorňuje i snímek ze dne 20.8.2019, kde je zachycen nákladní vlak vedený modernizovanou dvojičkou 2M62M-0676 při jízdě po nákladním obchvatu nedaleko vilniuské městské části Nemežis. Za hnacím vozidlem jsou řazeny autovozy směřující na nakládku do Kalinigradské oblasti.
© Ondřej Foldyna

2M62M-0675, Vilnius

Místo: Kyviškes–Juodšiliai
Datum: 20.08.2019
flag LTLitva  »  2M62
19. fotografie z 19
Počet zobrazení: 1623