logo2Small
Železniční trať Thessaloniki–Idomeni–(Skopje) je součástí Panevropského koridoru X, spojujícího Soluň s Budapeští, prochází Severní Makedonií, Srbskem a Maďarskem a je považována za jeden z hlavních nákladních koridorů ve střední a východní Evropě. Provoz zde byl zahájen v roce 1872 jako součást historické sítě Chemins de fer Orientaux (CO), přičemž během tohoto období bylo severní Řecko a jižní Balkán pod osmanskou vládou. Území severního Řecka bylo anektováno Řeckem 18. října 1912 během první balkánské války. V říjnu 1925 řecká vláda koupila řecké úseky trati bývalé CO a železnice se stala součástí Helénských státních drah (Sidirodromi Ellinikou Kratous, SEK). V roce 1970 se OSE stala právním nástupcem SEK a převzala odpovědnost za většinu řecké železniční infrastruktury. Nákladní doprava zde prudce poklesla počátkem 90. let, kdy skončil státem zřízený monopol OSE na přepravu zemědělských produktů a hnojiv. V roce 1998 byla trať elektrifikována trakčním napájecím systémem 25 kV a 50 Hz. S rozvíjející se řeckou dluhovou krizí v roce 2009 bylo vedení společnosti OSE nuceno omezit služby v celé síti, což spočívalo ve zrušení vlaků osobní dopravy, přičemž zůstalo zachováno pouze spojení do jiných evropských zemí po dobu letní turistické sezóny. Avšak i to bylo později zrušeno.
Modernizace úseku Polykastro–Idomeni, zahájená v roce 2007, měla být dokončena v roce 2021. Projekt za 113 mil EUR zahrnuje výstavbu nové trati o délce 21 km, včetně vybudování nové stanice Polykastro, rekonstrukce stanice Idomeni a výstavby nové zastávky Mikro Dasos. Celá stavba ale musela být na několik let pozastavena, neboť ji nebylo možné dále financovat. V roce 2016 vedení společnosti ERGOSE podepsalo smlouvu na dokončení nezbytných prací pro dostavbu tratě. Což mimo jiné znamená, že druhá traťová kolej nebyla nakonec položena. Na konci roku 2019 byly při stavbě jednoho z tunelů na novém úseku tratě zjištěny výrazné rozpory mezi řešením navrženým projektovou dokumentací a skutečně realizovaným konstrukčním řešením. Tyto nesrovnalosti v kombinaci se špatnou realizační kázní zhotovitele dílo degradovaly a ERGOSE (dceřiná společnost OSE, založená za účelem řízení projektů investičního programu) si vyžádala nové revizní znalecké posudky o provedeném díle. K dokončení díla zbývá už jen instalace zabezpečovacího zařízení, kterou na základně smlouvy z jara 2022 provede společnost Alstom. Ta bude zodpovědná za vývoj, dodávku, instalaci, testování a zprovoznění traťového sytému ETCS Level 1 Atlas 100 a elektronické staniční zabezpečovací technologie Smartlock 400 + MooN v celém úseku z Idomeni do Thessaloniki (včetně).
Malebný úsek tratě, která se táhne údolím řeky Vardar, tak bude v brzké době opuštěn. Na fotografii z 15. dubna 2022 projíždí lokomotiva 120.019 bývalou stanicí Paeonia v čele vlaku 45202 loženého granulovaným koncentrátem železné rudy, která v řeckých vozech směřuje do Severní Makedonie. Zátěž směřuje z přístavu v Soluni do stanice Gradec, odkud odbočuje 13 km dlouhá trať do železárny Euronikel industri d.o.o.
© Martin Šarman

120.016, Tithorea

Místo: Paeonia
Vlak: 45202
Datum: 15.04.2022
Vloženo: 08.05.2022
56. obr. z 93 Do galerie
počet zobrazení: 464
(Zavřít okno)

120.023, Thessaloniki