logo2Small
Během pozdních devadesátých let se konvenční trať mezi dánskými městy Kodaň a Ringsted stala velmi přetíženou a vytvářela úzké hrdlo části trati Kodaň–Fredericia/Taulov. Dánští představitelé si uvědomili, že je nutné tuto situaci řešit a začali zvažovat různé způsoby, jak tuto situaci vyřešit. V roce 1993 byly formalizovány první návrhy na zlepšení železniční dopravy a v roce 1997 byl schválen zákon, který zahrnoval plán výstavby nové trati. Zákon dále stanovil tři různá řešení projektu; ty zahrnovaly buď rozšíření stávajících tratí prostřednictvím výstavby dvojice nových kolejí podél stávající tratě nebo výstavbu nové tratě přes Køge, což by znamenalo i výstavbu nové stanice. Uvažovalo se také o kombinaci obou variant. V roce 2009 byla byra vybrána varianta výstavby nové tratě, která o rok později získala stavební povolení. Slavnostní zahájení výstavby nové 60 km dlouhé dvoukolejné elektrifikované tratě s maximální rychostí 250 km/h, proběhlo v září 2012. V srpnu 2018 byly dokončeny všechny hlavní stavební práce a byly zahájeny zkoušky, které trvaly až do května 2019. Vzhledem k dočasné absenci ETCS byla maximální provozní rychlost trati snížena na 180 km/h a její kapacita byla omezena na 5 vlaků za hodinu. V prvních měsících provozu byl na nové trati provoz omezen na pouhé 2 vlaky za hodinu. V dubnu 2023 byla dokončena instalace ETCS Level 2 a nová trať tak mohla být plnohodnotně využívána.
V březnu 2018 společnost DSB objednala u společnosti Siemens 26 elektrických lokomotiv Vectron s opcí na nákup dalších 18 lokomotiv tohoto typu. Což se také stalo a v letech 2020–2022 obdržel dopravce všech 42 objednaných strojů. Zakázce předcházelo rozhodnutí ze srpna 2016 o pořízení nových elektrických lokomotiv, které budou sloužit především v provozu s patrovými soupravami v regionální dopravě na Zélandu. Toho je důkazem i tento snímek ze 3. července 2023, na kterém před letní bouřkou uhání lokomotiva 3229 v čele vlaku R 4445 [Nivå–Næstved]. Fotografie byla pořízena na nově trati mezi stanicemi Ny Ellebjerg a Køge Nord.
© Martin Šarman

1520, Österport

Místo: Ny Ellebjerg – Køge Nord
Vlak: R 4445
Datum: 03.07.2023
flag DKDánsko  »  Ostatní
3. fotografie z 4
Počet zobrazení: 963

5258, Slagelse