logo2Small
Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení
Jedním z následků krvavé občanské války v Bosně a Hercegovině je dodnes trvající rozdělení do dvou oblastí - Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky Srbské, přičemž jsou obě součástí jednoho státu. S tím souvisí také rozdělení bosenské železnice mezi dva podniky. Větší část bosenské železniční sítě obhospodařuje dopravce Železnice Federace Bosny a Hercegoviny (ŽFBH) a zbylou část Železnice Republiky Srbské (ŽRS). Nicméně obě společnosti využívají vzájemně svou infrastrukturu, případně alespoň částečně spolupracují. Osobní doprava v Bosně má takřka zanedbatelný význam, vyjma rychlíků složených ze souprav Talgo spojujících dvakrát denně Sarajevo s městy na severu (Bihač a Banja Luka) Na jihu země se jedná o malý počet osobních vlaků. Jednou z tratí, kde je bosenské poměry vcelku "slušný" provoz osobní dopravy, je trať Doboj–Tuzla. Ta je v úseku Doboj – Petrovo Novo ve správě ŽRS a ve zbývajícím úseku do Tuzly ve správě ŽFBH. Denně jsou zde vedeny tři páry osobních vlaků plus v pracovní dny jeden doplňkový spoj jen na úseku ŽRS. Náležitosti na tyto "mezietnické" spoje vystavují ŽRS z depa v Doboji. Běžně zde je nasazována dvoudílná motorová jednotka 813-043, která je poslední provozní ze čtyř kusů této řady, které byly po roce 2000 odkoupeny od Slovinských železnic. V případě neschopnosti motorové jednotky je do provozu nasazována náhradní souprava složená ze dvou východoněmeckých rychlíkových vozů a tažená "amerikou" řady 661 (EMD G16). Akcelerace takové soupravy je úžasná, spolu s náležitým zvukovým doprovodem šestnáctiválcového motoru. Navíc v zimním období bývají tyto soupravy vytápěny párou - některé lokomotivy 661 z depa v Doboji mají pro tento případ udržován stále funkční parní generátor. Na snímku právě míjí ranní vlak 6601 Doboj–Tuzla mechanické vjezdové návěstidlo stanice Lukavac. V čele vlaku je lokomotiva 661-276 ŽRS. Návěstidlo vpravo patří vlečkové trati do hnědouhelného dolů Šikulje, který je známý stálým nasazením parní lokomotivy na posunu při nakládce souprav.
© Vojtěch Gášek

661.276, Bistarac

Místo: Lukavac
Datum: 02.10.2019
Vloženo: 08.12.2019
32. obr. z 48 Do galerie
počet zobrazení: 946
(Zavřít okno)

661.276, Gušteri