logo2Small
V postkomunistické Albánii existuje řada ekologických problémů, mezi které patří znečištění ovzduší a vody, špatná infrastruktura pro nakládání s odpady a odlesňování. Co se týče odpadového hospodářství, tak sběr odpadu probíhá částečně jen ve městech a ve velmi omezené míře na venkově. Sběrnými službami je tak obsluhováno necelých 60 % populace. Recyklaci provádějí soukromé společnosti, které zaměstnávají chudé lidi ke sběru plastového, kovového, skleněného a papírového odpadu, který se zpracovává nebo balí a poté prodává do jiných zemí. Zbytek je většinou skládkován. Povědomí domácností o recyklaci odpadu je nulové. Tam, kde není zajištěna služba svozu odpadu, lidé často odkládají odpad u silnic nebo ho spalují na otevřeném prostranství. Zdánlivě nesouvisející text ale přitom koresponduje s touto fotografií. Zatímco lokomotiva T669.1048 se rychlostí chůze pomalu blíží, za zády autora za téměř nesnesitelného zápachu dohořívá hromada komunálního odpadu ve vykopané díře. Snímek byl pořízen před bývalou stanicí Laç Udhëtarëve, kde tento vlak vypravený pouze v úterý při konání mše, opustí desítky cestujících. Po jejich výstupu souprava odjede do 2 km vzdálené stanice Laç Gjorm, kde je možné provést objetí.
© Martin Šarman

T669.1047, Plazh

Místo: Laç Udhëtarëve
Vlak: vlak 2
Datum: 31.05.2022
Vloženo: 23.06.2022
30. obr. z 66 Do galerie
počet zobrazení: 568
(Zavřít okno)

T669.1048, Lezhë