logo2Small
Koncem května roku 1969 měly ČSD převzít opět po třech letech vozbu legendárního expresu "Vindobona" [Berlin Ost Bhf – Wien Franz-Josefs-Bahnhof]. V letech 1962 a 1964 až 1966 na tuto vozbu byly nasazovány nově dodané motorové jednotky řady M 298.0 (M 498.0) "Ganz". Nicméně ani dodávka deseti jednotek "Ganz" nevyřešila neutěšenou situaci ve stavu motorových jednotek pro rychlíkovou vozbu na tratích ČSD. Na základě několika studií, které provedl Výzkumný ústav kolejových vozidel (VÚKV), bylo v červnu 1966 objednáno v Československých vagónkách Tatra, závod Studénka, deset motorových vozů řady M 296.1, deset přípojných vozů s oddílem 1. třídy, pět vozů s oddílem 2. třídy a šest vozů 2. třídy s restauračním oddílem s určením pro vozbu expresu "Vindobona" od začátku jízdního řádu v květnu 1969. Z důvodu rozsáhlého požáru v říjnu 1968 v areálu vagónky došlo k opoždění dodávek nových vozů, a brzdové zkoušky byly provedeny až v červenci 1969. Z toho důvodu bylo domluveno posunutí převzetí vozby expresu až od 1. srpna 1969. Mezitím ještě v lednu 1968 Ministerstvo dopravy objednalo dalších 25 vozů řady M 296.1. Po množství zkušebních jízd došlo dne 1. srpna 1969 v Praze na hlavním nádraží k výměně souprav Ex 54, kdy z Německa vlak dovezla jednotka VT18.16, která byla vystřídána soupravou s motorovými vozy M 296.1005 a 006. Tímto tak začala významná éra v historii motorových vozů československé konstrukce. Z počátku byly soupravy tvořeny dvěma motorovými vozy a čtyřmi vozy (2x vůz 1. třídy, 1x vůz 2. třídy a 1x vůz s restauračním oddílem). Výměna jednotlivých vozů probíhala při pobytu expresu v Praze, kdy údržbu provádělo depo Praha-Libeň. S postupující normalizací v ČSSR došlo k výraznějšímu omezení cestování na Západ, což se výrazně projevilo i v obsazení expresu; proto se v září 1970 rozhodlo o zkrácení souprav na čtyřvozové. V tomto řazení soupravy vydržely až do konce května 1972, kdy vozbu od ČSD převzaly DR opět jednotkami řady VT18.16 (nově řada 175). Tím tak skončila mezinárodní vozba v podání motorových vozů M 296.1. K dalšímu střídání vozby již nedošlo, protože ÖBB neměla žádné vhodné motorové jednotky pro toto spojení, a tak zůstaly v provozu jednotky DR - ÖBB platily DR vyrovnávací platby. Koncem května 1979 byl expres převeden do klasické soupravy, což byl definitivní konec motorových jednotek v mezinárodní vozbě na území Československa. Motorové vozy M 296.1 společně s přípojnými vozy po ukončení své mezinárodní kariéry přešly do vnitrostátního provozu, kde byly nasazovány v depu Praha-Libeň na rychlíky do Broumova, Trutnova, Horažďovic předměstí, Rybníka, Svobody nad Úpou atd.
Jejich mezinárodní nasazení si připomeňme snímkem ze dne 18. května 1972, tedy ze závěrečného období této vozby, kdy přesně v 9:35 se z počáteční stanice Wien Franz-Josefs-Bahnhof rozjížděl expres 55 "Vindobona" složený z motorových vozů M 296.1032 v čele a M 296.1029 na postrku. Vlak měl před sebou 735 km a více než 12 hodin jízdy do cílového Berlína, kam dorazil ve 21:44. Na vedlejší koleji vyčkává na odjezd s osobním vlakem motorová lokomotiva 2050.12 ÖBB. I když má snímek již 50 let, stále oba zachycené stroje existují. Vůz M 296.1032 (853.032) prošel v roce 2003 rozsáhlou rekonstrukcí a dnes jej můžeme vidět pod označením 854.032, rakouská lokomotiva 2050.12 je neprovozní v majetku sdružení Neue Landesbahn v Mistelbachu.
© George Woods

853.032, Dalovice

Místo: Wien Franz-Josefs-Bahnhof
Trať: AT/800
Vlak: Ex 55
Datum: 18.05.1972
flag CZČesko  »  853
18. fotografie z 22
Počet zobrazení: 2378

853.033, Loukov u Mnichova Hradiště