logo2Small
Veselská "úvraťová" súprava zložená z miestnych 810.546 + 810.408 s vloženým prívesným vozňom BDtax782 v roli náhrady za turnusovú jednotku 814.2 vyčkáva v horúcom takmer obednom slnku počas obratu medzi Os 2711/2710 [Hodonín–Vrbovce–Hodonín] v slovenskej pohraničnej prechodovej stanici Vrbovce.

Táto železničná stanica ale po rozdelení ČSFR nebola vždy slovenskou, ako je tomu dnes. To, že v dnešnej dobe sme na hranici, resp. po vystúpení zo súpravy ČD, že sme už na území iného štátu pripomína najmä slovenský znak umiestnený na výpravnej budove. Inak určenie hranice pomocou hraničných kameňov pred staničnou budovou pôsobí skôr zmätočne ako jasne, ale malo by sa z neho dať vyčítať to, že aktuálny a snáď konečný stav po delení určuje žst. Vrbovce od vchodového návestidla na veselskej strane spolu s prístupovou asfaltovou cestou na územie Slovenskej republiky a okolie smerom na Veselí nad Moravou a taktiež dnes už zrejme nefunkčný hotel, nachádzajúci sa priamo niekoľko metrov pred staničnou budovou, patrí do územia Českej republiky. Po rozdelení republík však územie stanice pripadlo na českú stranu a teda celá stanica padla do rúk ČD, pričom hranica sa nachádzala v medzistaničnom úseku Vrbovce–Myjava v km 42,7, teda medzi Vrbovcami a Vrbovce zastávka. Majetok ČD spôsobil aj zmenu názvu a to 23.7.1993 sa názov stanice zmenil na Javorník nad Veličkou.
Po nezhodách najmä kvôli početnému slovenskému obyvateľstvu stanici priľahlej osady Šance – počas "českej vlády" sa volala "U Sabotů" a podobnému problému nie tak ďalekej osady Sidonie a priľahlej žst. Vlárský průsmyk došlo dohodou od 25.7.1997 k vzájomnému posunu hraníc a prenechaniu (a premenovaniu) žst. Vrbovce do majetku SR výmenou za prenechanie celej žst. Vlárský průsmyk ČR.
© Peťo Káčer

810.546, Čejč

Místo: Vrbovce
Trať: SK/121
Vlak: Os 2711 / 2710
Datum: 19.05.2022
flag CZČesko  »  810
405. fotografie z 535
Počet zobrazení: 555

810.549, Chvaleč–Radvanice