logo2Small
Na české železniční síti vznikla v roce 2021 technická rarita - zdvihací most přes Vraňansko-hořínský plavební kanál v Lužci nad Vltavou. Most o hmotnosti 135 tun zvedají čtyři hydraulické válce, které jsou dálkově ovládané z 6 kilometrů vzdálené plavební komory Hořín. Tento patří do pětice mostů, kterou ŘVC (Ředitelství vodních cest) na kanálu měnilo. Cílem této stavební investice je umožnit proplouvání velkých osobních lodí i přepravu nadměrných nákladů, přičemž se podjezdná výška se zvýšila ze 4,5 na 7 metru. Původní mostní konstrukci z roku 1869 tvořila trámová příhradová nýtovaná ocelová konstrukce s dolní otevřenou prvkovou mostovkou. Nová mostní konstrukce musela splnit požadavek na dobový vzhled původní konstrukce mostu a zejména požadavek na nutné zachování stávající nivelety, a to směrově i výškově. Nový železniční svršek na mostě a opěrách je tvořen přímým upevněním koleje a kolejnicemi UIC60E2. Přechod nepoddajného upevnění na širou trať je řešen v kolejovém loži stmeleném pryskyřicí tak, aby byla zajištěna plynulá změna tuhosti z širé trati na most. Viz tmavý odstín štěrku na fotografii. Součást mostu tvoří zdvižný mechanismus, který umožňuje rychlost zdvihu 20 mm/s a rychlost spouštění 40 mm/s. S ohledem na bezpečnost plavby se most uvádí do zdvižené polohy 5 minut před příjezdem lodi. Tato doba je dostatečná pro zastavení lodi v případě nouzové situace zdvihu mostu. Interval potřebný pro přerušení železniční dopravy, tedy pro zdvih – proplutí – spuštění, je přibližně 15 min. Tato technicky zajímavá stavba se ale stane pomníkem zbytečného vyhazování peněz a neschopnosti veřejné správy dlouhodobě plánovat. Středočeský kraj na této trati totiž od prosince 2021 neobjednal žádné dopravní výkony. Na fotografii z 25. srpna 2021 byl vyfotografován motorový vůz 809.495 na jednom z 10 spojů, které po této krátké lokální trati v pracovní dny projedou.
Os 12354 [Vraňany – Lužec nad Vltavou]
© Martin Šarman

809.495, Zlonice

Místo: Lužec nad Vltavou
Trať: CZ/094
Vlak: Os 12354
Datum: 25.08.2021
flag CZČesko  »  809
54. fotografie z 75
Počet zobrazení: 1341

809.502, Velvary