logo2Small
Posledním depem v České republice, kde působily legendární "sergeje" řady 781, byl Cheb. Zde měly na starost vozbu vlaků s energetickým uhlím pro elektrárnu v bavorském Arzbergu, ta se nacházela v blízkosti stanice Schirnding, kam až "sergeje" zajížděly. Tato elektrárna využívala k výrobě elektrické energie hnědé uhlí a zemní plyn. Hnědé uhlí bylo výhradně dováženo ze sokolovské uhelné pánve a ročně ho sem bylo dovezeno až 150 tisíc tun. Konec těchto přeprav nastal 30. listopadu 2002, kdy byl vypraven poslední vlak s uhlím, což znamenalo konec turnusového nasazení "sergejů" na území bývalého Československa. Konec to byl i pro elektrárnu v Arzbergu, kde v prosinci 2002 skončilo spalování hnědého uhlí a o rok později skončilo i spalování zemního plynu, čímž se elektrárna definitivně uzavřela.
Snímek z ledna 2001 zachycuje ještě běžný pohled na "sergeje" 781.462 v čele vyrovnávkového vlaku Pn 49117 [Arzberg – Nové Sedlo u Lokte] u obce Pomezí nad Ohří, chvíli po překročení státní hranice.
© Markus Lohneisen

781.462, Cheb

Místo: Pomezí nad Ohří
Trať: CZ/179
Vlak: Pn 49117
Datum: 13.01.2001
flag CZČesko  »  781
22. fotografie z 103
Počet zobrazení: 1366

781.484, Ostrov nad Ohří – Hájek