logo2Small
Jedním ze strojů, který zasahoval do provozu na vlečkové síti v karvinském revíru ještě v závěru druhého desetiletí 21. století, byl stroj 770.606. Ten se navíc od ostatních vlečkových strojů lišil atypickým nátěrem svého původního vlastníka, slovenské firmy Kappa a.s., Štúrovo. Po odkupu poté většinu času sloužil na záloze v Karviné-Dolech a podle potřeby zavítal i odval v Loukách nad Olší, kde jej také 9. září 2017 zachytil objektiv fotoaparátu při návozu soupravy kamením a hlušinou ložených vozů Ua. O pět let později je provoz na tomto odvalu prakticky nulový.
770.606, Louky nad Olší, 9.9.2017
© Jan Šantrůček

770.606, Havířov – Prostřední Suchá

Místo: odval Louky nad Olší
Trať: CZ/vlec
Datum: 09.09.2017
flag CZČesko  »  770
110. fotografie z 115
Počet zobrazení: 821

770.614, Vratimov