logo2Small
V roce 1953 byla v podniku Kovohuty Hron v obci s tehdejším názvem Svätý Kríž nad Hronom vyrobena první tuna hliníku a začala se tak psát historie výroby velmi lehkého kovu bělavě šedé barvy nacházející široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích v Československu. O rok později došlo k přejmenování na Závody Slovenského národního povstání (ZSNP) a v roce 1955 se původní malá obec v souvislosti s rozsáhlou novou bytovou výstavbou pro zaměstnance podniku a jejich rodinné příslušníky, která urbanisticky značně změnila charakter okolní krajiny, přejmenovala na Žiar nad Hronom. Proč byla hliníkárna, která dnes nese název Slovalco, vybudována právě zde a ne v Maďarsku, kde se nacházela ložiska bauxitu včetně zařízení na jeho zpracování na oxid hlinitý, není přesně známo. Hlavní roli nejspíše sehrály strategické důvody a vysoká spotřeba hliníku v ČSR. Podnik byl samozřejmě vybaven železniční vlečkou, která dodnes plní svoji funkci, neboť je po ní stále ve velkých objemech navážena hlavní výrobní surovina oxid hlinitý. Ten se zpracovává tzv. Hallovým procesem, kdy se spolu s kryolitem roztaví v obří elektrické peci. Pec je tvořena uhlíkovou anodou a katodou, na které se vylučuje roztavený hliník, jenž se pomocí pump přesune do předem určených lázní nebo rovnou do forem. Oxid hlinitý je dodáván do podniku především ze zámořských destinací, jedna z těchto přeprav, která v závěrečném úseku z přístavu probíhá po železnici, je zachycena u zastávky Dolná Seč. Vlak dopravce ZSSK CARGO pod číslem Nex 47904 vede dvojice lokomotiv 746.002 a 001 a je veden z důvodu nepřetržité výluky na několika úsecích mezi Úľany nad Žitavou a Lokem odklonem po neelektrizované trati Štúrovo - Levice.
© Jan Hanzel

746.002, odbočka Dolná Štubňa

Místo: Dolná Seč
Trať: SK/152
Vlak: Nex 47904
Datum: 11.06.2022
Vloženo: 19.06.2022
5. obr. z 10 Do galerie
počet zobrazení: 511
(Zavřít okno)

746.003, Poprad–Stráže