logo2Small
Lokomotiva 740.843 v čele pracovního vlaku Elektrizace železnic Praha a. s. při budování prvních patek stožárů TV v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše dne 2. září 2023. Na vzdáleném Jezernickém viaduktu právě projíždí spoj R 1109 RegioJet [Brno Královo Pole – Bohumín].

Dne 2. září 2023 začala první výluka v rámci stavby "Lipník n. B. – Drahotuše, BC", která zajistí rekonstrukci, souvislou obnovu úseku po téměř 25 letech. Cílem stavby je zejména zajištění stability žel. spodku, zvýšení traťové rychlosti a vložení dočasných a následně i trvalých kolejových spojek u Jezernických viaduktů pro zmenšení dopadů výlukové činnosti v průběhu stavby a následně i po ní v budoucnu.
V místě stojícího pracovního vlaku se předpokládá jedna z dočasně vložených kolejových spojek, kdy bude mezistaniční úsek v různých fází výluk rozdělen až na tři provizorní úseky pro snížení dopadů výlukové činnosti na dopravu.
© Miroslav Volek

740.843, Březová nad Svitavou

Místo: Lipník nad Bečvou – Drahotuše
Trať: CZ/271
Datum: 02.09.2023
flag CZČesko  »  740
248. fotografie z 292
Počet zobrazení: 716

740.845, Staré Jesenčany