logo2Small
Sběrnu kovového odpadu společnosti SPV RECYCLING CZ v Ostravě-Vítkovicích jede obsloužit „nosorožec“ 740.785 Vítkovické Dopravy. Areál je kolejově napojen na Dolní nádraží, jedno ze čtyř stále sloužících nádraží tzv. Vítkovické závodní dráhy. Dříve v těchto končinách existovalo velmi rozsáhlé kolejiště obsluhující vysoké pece, důl, koksovnu, rudiště a další provozy spojené s chodem železáren. Dnes v oblasti funguje, resp. využívá železniční dopravu, mimo zmíněného šrotiště, pouze slévárna Vítkovice Cylinders, výrobce ocelových lahví, tlakových nádrží, mlecích těles apod. Srdce celého kolosu, tj. vysoké pece, ukončily výrobu 27. září 1998 a to odpichem pece č. 1. O několik měsíců dříve byla ukončena výroba surové železa v peci č. 4, „šestka“ pak skončila již v roce 1995. Přilehlá koksovna pak přestala dodávat koks v roce 1997. Poslední vozík s uhlím z Dolu Hlubina byl vyvezen 30. června 1991. Všechny tři vysoké pece a těžní věž „Hlubiny“ tvoří kulisu snímku, a jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovice. Po zastavení výroby se léta diskutovalo jak dále naložit s celým areálem. Naštěstí myšlenku celkové likvidace převážil názor revitalizace v rámci zachování jako technické památky. Ze štědrých dotací EU i státu se podařilo v roce 2012 dokončit první etapu projektu, v dalších letech se pak postupně zpřístupňovaly další objekty. V roce 2015 byla otevřena tzv. Bolt Tower, 25 metrů vysoká nástavba na vysoké peci č. 1, se kterou má celkovou výšku 77, 7 metrů. Na ní je vybudována vyhlídková plošina a kavárna. V okolí objektů se konají četné kulturní akce, zmiňme např. multižánrový hudební festival Colours of Ostrava, expozici zde má i Národní zemědělské muzeum. „Ostravské Hradčany“, jak se též areálu pro svoji nezaměnitelnou kulisu přezdívá, tak žijí svůj život dále, byť už ne za účelem pro který byly vybudovány.
© Jan Hanzel

740.785, Ostrava-Vítkovice

Místo: Ostrava-Vítkovice
Trať: CZ/vlec
Datum: 09.03.2024
flag CZČesko  »  740
228. fotografie z 296
Počet zobrazení: 898

740.795, Zlín střed