logo2Small
I po ukončení provozu ocelárny Vítkovice Steel v září 2015 nadále zůstává v provozu několik válcovacích tratí, jejímiž nosnými programy jsou zejména výroba tlustých plechů, štětovnic a tvarových výpalků. Jelikož je nutné bramy - ocelové polotovary, ze kterých vznikají válcováním výše uvedené výrobky - dovážet, paradoxně vzrostl objem přeprav (nejenom) po Vítkovické závodní dráze. Ročně směřuje pro vítkovické válcovny cca 600 vlaků s bramami vyrobenými v Rusku, na Ukrajině, ale také ve vzdálené Brazílii. Jednu z těchto souprav, resp. její část, zachycuje snímek pořízený při průjezdu vjezdovou skupinou Dolního nádraží VZD. Pro nízký normativ hmotnosti v krátkém, avšak sklonově stěžejním úseku do Východního nádraží byla souprava rozdělena a pomocí dvou strojů 740.785 + 729.616 odvezena k dalšímu zpracování na Horní nádraží. Na obzoru je k vidění několik dominant Slezské Ostravy - vlevo památkově chráněná těžní věž Dolu Petr Bezruč, uprostřed vež kostela svatého Josefa, vpravo pak halda Ema. Ta, ač od ukončení ukládání důlních odpadů uběhlo již několik desítek let, stále prohořívá - uvnitř dosahuje teploty až 1500 °C. Na povrchu se tato anomálie projevuje výskytem teplomilné květěny, na jižní prohořívající straně pak panuje subtropické klima, kde se ani v zimních měsících nevyskytuje sníh, ale roste zde celoročně tráva. 5. 11. 2016
© Jan Hanzel

740.785, Ostrava-Vítkovice

Místo: Ostrava-Vítkovice
Trať: CZ/vlec
Datum: 05.11.2016
flag CZČesko  »  740
228. fotografie z 297
Počet zobrazení: 2745

740.785, Ostrava-Vítkovice