logo2Small
Teplárna Otrokovice a.s. je součástí českého energetického holdingu LAMA ENERGY GROUP, který je jejím 100% akcionářem. Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Průmyslovým odběratelům je tepelná energie dodávána ve formě páry, domácnostem jsou dodávky tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody zajišťovány v horké vodě. Zásobování teplárny probíhá prostřednictvím uhelných ucelených vlaků ze Severočeského hnědouhelného revíru (Mostecko). Dopravcem vlaků je společnost ČD Cargo, a.s. a po příjezdu do Otrokovic zátěž přebírá vlečková lokomotiva (740.683 nebo 864) společnosti Bardos a.s., jejíž vlečka je napojena na síť Správy železnic. Po 500 metrech jízdy je zátěž u brány předána již teplárenské 720.524, která soupravu odveze pod 360 metrů vzdálenou výsypku. Na fotografii z 29. dubna 2020 vidíme "hektora" během technologické přestávky při vykládce vozů Falls. Vlevo je patrná rozmrazovací hala, která slouží v zimních měsících k rozmrazení uhlí před vykládkou. Mimo to je zde doma i záložní "karkulka" 726.609 (T444.1609). V brzké lze očekávat útlum přeprav uhlí, neboť v roce 2019 teplárna investovala 250 mil Kč do výstavby nového kotle na zemní plyn a dalších ekologických opatření vedoucí ke snižování emisí oxidů dusíku na uhelném kotli K3. V srpnu 2019 byla dokončena také rekonstrukce další odsiřovací linky.
© Martin Šarman

720.524, Brno

Místo: Otrokovice
Trať: CZ/vlec
Datum: 29.04.2020
Vloženo: 12.05.2020
90. obr. z 111 Do galerie
počet zobrazení: 1901
(Zavřít okno)

720.525, Mělník