logo2Small
Lokomotiva 710.466 (T334.0966) byla vždy spjata s vlečkou Válcoven plechu ve Frýdku-Místku (dnes GO Steel a.s.), kde sloužila i po dodání novějších strojů řady 709.5 jako záloha. V roce 2014 byla odprodána společnosti Juniormarket s.r.o. a dále působila zejména na vlečkách v okolí Kolína. Opětovného návratu na sever Moravy se dočkala v roce 2020, kdy byla pronajata RETRO-SLEZSKÁ ŽELEZNIČNÍ SPOLEČNOST s.r.o., která ve spolupráci se Slezským železničním spolkem pořádá jízdy zvláštních vlaků na Ostravsku a zejména zajišťuje letní osobní dopravu na trati z Bruntálu do Malé Morávky, kde byla lokomotiva nasazena do náročné traťové služby. V sezóně 2021 se na této trati objevila opět, ovšem tentokrát se nejednalo o pronájem, ale lokomotiva rovnou změnila majitele z JUMA na RSŽS. Nicméně z důvodů déletrvajících oprav jezdila do Malé Morávky pouze část sezóny, jinak odvezla jen několik zvláštních vlaků na Ostravsku. Začátkem roku 2022 se lokomotiva dočkala i vlastního depa. RSŽS totiž získala do pronájmu lokomotivní remízu ve stanici ÚZK na vlečkové síti PKP Cargo International (na trati spojující Karvinou-Doly a Havířov). Nejprve bylo potřeba prostory remízy upravit, neboť v posledních letech sloužila jako opravna nákladních vozů, ale velice rychle se započalo také s opravou lokomotivy 710.466, která si ji po letech provozu zasloužila. Krom oprav spalovacího motoru, olejových, vodních a vzduchových okruhů se lokomotiva dočkala také slušivého nového laku. Nakonec byl zvolen totožný vzor nátěru, v jakém lokomotiva jezdila před opravou.
Na snímku je zachycena lokomotiva při svém prvním traťovém výkonu po opravě, kdy zamířila coby Lv 53968 ze stanice ÚZK přes Havířov do Ostravy. Právě míjí prostor zrekultivovaných uhelných kališť a odvalů mezi stanicí ÚZK a Prostřední Suchá. Komín v pozadí patří Teplárně Karviná společnosti Veolia Energie ČR, která přímo sousedí se stanicí ÚZK. Zkratka ÚZK znamená Ústřední Závod Karviná - jednalo se o úpravárenský závod určený pro zpracování černého uhlí z okolních dolů Barbora, Gabriela a Hohenegger, který ukončil svou činnost po vzniku nového úpravárenského komplexu na dole Darkov. V současnosti stanice ÚZK slouží zejména obsluze přilehlé teplárny, skládek uhlí a koksu a teď tedy také již opět lokomotivní remízy.
Lokomotiva 710.466 bude v letní sezóně opět k vidění na trati do Malé Morávky a není vyloučeno ani nasazení na další zvláštní vlaky, zejména na Ostravsku.
© Vojtěch Gášek

710.466, Důl ČSM Sever

Místo: ÚZK – Prostřední Suchá
Trať: CZ/vlec
Vlak: Lv 53968
Datum: 18.05.2022
Vloženo: 21.05.2022
20. obr. z 57 Do galerie
počet zobrazení: 494
(Zavřít okno)

710.466, Prostřední Suchá – Havířov