logo2Small
Jednotka Pendolino na spoji SC 241 "Pendolino Košičan" vjíždí do ŽST Hranice na Moravě dne 30.03.2018. Hranické viadukty (1) jsou méně známé než viadukty Jezernické (1, 2). Mostní objekt Hranických viaduktů se skládá celkem ze tří částí. Vlak je zachycen na nejnovější betonové části, kde je vedena hlavní dvoukolejná trať Přerov–Ostrava. Vlevo se nachází dva jednokolejné viadukty, které jsou propojeny zákrytovými betonovými deskami, takže vypadají shora jako viadukt jeden. Na kamenném viaduktu je vedena tzv. Drahotušská spojka (třetí kolej v úseku Drahotuše – Hranice na Moravě). Tato spojka navazuje plynule ve stanici na dvoukolejnou trať Hranice na Moravě – Horní Lideč a umožňuje průjezd stanicí rychlostí 60 km/h (schéma stanice). Na nejstarším cihelném viaduktu vlevo je již původní kolej snesena, jednalo se o výtažnou kolej ve stanici. Dříve se také zvažovalo, že by zde mohla vést vlečková kolej do areálu průmyslové zóny "Philips". Tato nejstarší část viaduktu je prohlášena jako kulturní památka a vlastníkovi SŽDC nezbývá, než jej udržovat namísto dříve zamýšlené demolice kvůli postradatelnosti. Další informace o historii si lze přečíst zde.
© Miroslav Volek

680.001, Lupěné–Hoštejn

Místo: Hranice na Moravě
Trať: CZ/271
Datum: 30.03.2018
Vloženo: 31.03.2018
5. obr. z 50 Do galerie
počet zobrazení: 2282
(Zavřít okno)

680.002, Moravičany