logo2Small
Významné seřaďovací nádraží bylo v provozu do 90. let 20. století v Praze-Vršovicích. Jednalo se o tzv. gravitační seřaďovací nádraží, jedinečný evropský unikát rozkládající se na 48 hektarů kolejí rozložených do délky 6,5 km. Celé seřadiště bylo postaveno na průměrně sedmipromilovém sklonu, což umožňovalo posun bez použití lokomotiv. To se po mnoha letech provozu nakonec stalo jedním z důvodů zastavení provozu a postupné likvidace kolejiště. Tento systém provozu se nedal automatizovat a měl velké požadavky na počet obsluhujícího personálu. Po roce 1990 byl zahájen postupný útlum až došlo k úplnému zastavení provozu. V dnešní době se pravidelně používá 9. a 10. kolej, jež spojuje vršovické osobní s malešickým nákladním nádražím. Dále tzv. "dálková kolej", která slouží k jízdám posunových dílů ložených papírem v areálu PAPKOV s.r.o. v Praze - Strašnicích. Jediná sjízdná, pátá staniční, kolej ve vjezdové skupině byla dlouhodobě nepoužívaná. K velmi unikátní situaci došlo ve dnech 7. - 10. prosince 2015, kdy v rámci výlukového opatření zde byly trasovány vybrané liché osobní vlaky z Prahy do Benešova. Obzvlášť impozantně působila jízda vlaků přes torzo kolejových brzd, jak je patrné ze snímku. Jedná se o poslední vlak v rámci této výluky, který po páté koleji projel. A možná taky úplně poslední celkově, neboť příští rok v těchto místech vypukne stavba nové přeložky trati vedoucí právě skrz bývalé vršovické seřadiště. Na snímku je zvěčněna dvojice jednotek 471.049 + 010 jako vlak Os 2541 dne 10. 12. 2015.
© Martin Šarman

471.049, Ústí nad Labem

Místo: Praha-Vršovice vjezdová skupina
Trať: CZ/221
Vlak: Os 2541
Datum: 10.12.2015
flag CZČesko  »  471
62. fotografie z 104
Počet zobrazení: 3780

471.050, Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov