logo2Small
Vysočany, Libeň, to jsou pražský čtvrti,
kdo sem večer zajde, ten je synem smrti,
sem nejezdí žádný auta s turistama,
sem se slušná holka nevodváží sama

Chátrají tu domy z první republiky,
daleko vod Hradu, blízko do fabriky,
lidi, co tu bydlej, mají těžkou chůzi,
zaprášený voči, zamazaný blůzy.

Song Jiřího Dědečka dokládá, že Vysočany nemívaly zrovna dobrou pověst, a místní nádraží tomu zcela odpovídalo: v sousedství fabrik, vzdálené od centra, schované za nízkými dělnickými baráky Paříkovy ulice s kinem Odboj, přístupné kamenným tunýlkem, vedoucím do ošuntělé výpravní budovy v ostrovní poloze mezi pěti kolejemi kolejiště Rakouské severozápadní dráhy a šesti kolejemi v části Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy.

Čas oponou trhnul - a změněn svět. Domky v Paříkově ulici podlehly asanaci zahájené v únoru 1988, novou tvář získal přednádražní prostor postupně do roku 2006. Také průmysl z Vysočan od roku 1990 postupně mizí a uvolňuje místo obytné zástavbě. Příkladem je pekárna Odkolek, jejíž demolice probíhá od září 2020 s předpokladem zachování jižní fasády mlýnice, která vykukuje na snímku vpravo za výpravní budovou. Konečně v roce 2020 byla zahájena i modernizace železniční stanice Praha-Vysočany, při níž budou postavena dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště, propojená dvojicí nových podchodů. Ostrovní výpravní budova bude během roku 2021 snesena a nahrazena provozně technologickým objektem u západního zhlaví a objektem pro cestující s pokladnami a sociálním zařízením, situovaným u vstupu do podchodu.

Na snímku ze 7. 3. 2021 se ve stanici Praha-Vysočany rozjíždí Os 9420, tvořený elefantem 471.011. Ten obdobně jako 471.018 nese nátěr, propagující Pražskou integrovanou dopravu.
© Karel Fridrich

971.011, Praha-Smíchov

Místo: Praha-Vysočany
Trať: CZ/232
Vlak: Os 9420
Datum: 07.03.2021
flag CZČesko  »  471
21. fotografie z 104
Počet zobrazení: 1702

971.011, Srbsko