logo2Small
V září roku 2020 začala dlouho očekávaná a náročná rekonstrukce železniční stanice Pardubice hlavní nádraží, která by měla trvat do konce října 2024. Tato stanice leží na hlavní trati Praha – Česká Třebová a zároveň je odbočnou stanicí pro trať Pardubice–Jaroměř. Současnou podobu nádraží získalo koncem 50. let 20. století, kdy byla v roce 1958 otevřena nová výpravní budova, spolu s kterou bylo postupně dáno do provozu i nově uspořádané kolejiště. Tento stav vydržel více než 60 let. Současná rekonstrukce má za účel zvýšení kapacity dráhy, zvýšení rychlosti (průjezdná rychlost až 160 km/h) a zvýšení komfortu pro cestující. Kompletně bude rekonstruován a modernizován železniční svršek a spodek, rekonstrukcí projde i trakční vedení, bude vybudováno zabezpečovací zařízení 3. kategorie a zlepší se podmínky pro dopravu nákladních vlaků dlouhých 740 m. Pro cestující bude zejména přínos ve vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště a ve výstavbě nového ostrovního nástupiště číslo 5. Dojde též k propojení severní a jižní části města pomocí dlouho plánované lávky pro pěší. Během rekonstrukce bude položeno téměř 23,5 km nových kolejí, 100 nových výhybek a namontováno nebo upraveno 36,4 km trakčního vedení. Výrazněji bude změněno hradecké zhlaví, které bude směrově upraveno na rychlost 60 km/h a na zaústění dvojkolejné železniční tratě do Hradce Králové, kde by mělo být souběžně projektováno úplně zdvojkolejnění. Původní situaci na hradeckém zhlaví zachycuje snímek ze dne 18. 5. 2020, kdy lokomotiva 123.015 v čele nákladního vlaku Pn 60214 [Česká Třebová – Hněvice] právě odbočuje z hlavní trati směrem na Hradec Králové. Vlak byl odkloněn přes Chlumec nad Cidlinou z důvodu výlukových činností mezi Pardubicemi a Kolínem.
© Ondřej Foldyna

123.015, Želenice nad Bílinou

Místo: Pardubice hl.n.
Trať: CZ/031
Vlak: Pn 60214
Datum: 18.05.2020
flag CZČesko  »  123
43. fotografie z 96
Počet zobrazení: 1758

123.015, Drahotuše – Hranice na Moravě