logo2Small
Mezi legendární dálkové vlaky v Evropě patřil bezesporu expres "Vindobona", který poprvé pravidelně vyjel dne 13. ledna 1957 na trase Berlín – Praha – Gmünd NÖ – Vídeň. Vlak byl od začátku veden motorovými jednotkami, kdy z počátku jeho vozbu zajišťovalo motorové depo Berlin-Karlshorst jednotkami řady SVT 137. Na jaře roku 1958 proběhlo jednání všech zúčastněných železničních správ (DR, ČSD a ÖBB), kde se dohodly na střídání ve vozbě v dvouletém cyklu. Od 29. května 1960 tak vozbu převzaly ČSD, které zde nasadily třídílné motorové jednotky řady M 495.0. Tyto jednotky byly v počtu deseti kusů k ČSD dodány v 50. letech a jejich výrobcem byla maďarská továrna Ganz. Jednotky byly ovšem velmi poruchové, a tak ČSD objednaly opět v továrně Ganz pozměněnou variantu; jednalo se o 4-dílné motorové jednotky označené řadou M 498.0 (od roku 1965 přeznačeny na M 298.0). Nové jednotky začaly být dodávány v březnu 1962 a ještě do konce platnosti jízdního řádu v květnu 1962 stačily zasáhnout do provozu expresu "Vindobona", kde nahradily své předchůdce M 495.0. V únoru roku 1962 proběhla další schůzka železničních správ (DR, ČSD a ÖBB), na které se dohodl nový systém ve střídání vozby. Nově měl systém zohledňovat vyrovnávku výkonů vozidel. V květnu 1962 tedy vozbu na dva roky převzaly ÖBB, od května 1964 na dva roky opět ČSD a poté až do roku 1969 DR. Dne 31. května 1964 tak ČSD nasadily na vozbu již kompletně dodané nové jednotky M 498.0, které byly deponovány v lokomotivním depu Praha Libeň horní nádraží. Z důvodu stoupající frekvence cestujících byly vlaky postupně vedeny v určitých úsecích a v určitém období dvojicí jednotek. Toto období zachycuje snímek ze dne 1. června 1965, kdy byly v pohraniční stanici Gmünd NÖ zachyceny dvě jednotky řady M 298.0, co by Ex 54 "Vindobona" [Berlin Ost Bhf – Wien Franz-Josefs-Bahnhof], při pobytu během celní a pasové kontroly. Ve vozbě tohoto legendárního expresu vydržely "Ganzy" až do střídání vozby v květnu 1966. Následně přešly do vnitrostátní dopravy, kde dojezdily na MR 130/131 "Krušnohor" [Praha – Karlovy Vary] začátkem 80. let. Jejich další nasazení v mezinárodní vozbě od roku 1969 se již nekonalo, neboť si ČSD objednaly u Československých vagónek Tatra, závod Studénka, nové motorové vozy M 296.1 včetně přípojných vozů; tím tak skončila nejslavnější etapa provozu motorových jednotek M 298.0.
© John Cosford
Místo: Gmünd NÖ
Trať: AT/800
Vlak: Ex 54
Datum: 01.06.1965
flag CZČesko  »  Ostatní motorové vozy
1. fotografie z 6
Počet zobrazení: 1119

849.001, Veřovice