logo2Small
V letech 1954 až 1958 uvedly Jihoafrické železnice do provozu 120 kloubových parních lokomotiv Garratt řady GMA s uspořádáním pojezdu 4-8-2+2-8-4 Double Mountain. Všechny lokomotivy mohly být konfigurovány buď v provedení pro regionální tratě jako řada GMA nebo v provedení pro hlavní tratě jako řada GMAM. Objednávka na prvních 25 těchto lokomotiv byla zadána společnosti Henschel und Sohn v Německu, které po zařazení do provozu v roce 1954 obdržely čísla 4051 až 4075. Druhou várku 35 lokomotiv dodala anglická společnost Beyer, Peacock and Company (BP) v roce 1956. Z nich bylo 23 vyrobeno firmou BP a číslováno v rozmezí od 4076 do 4098, zatímco zbylých dvanáct v rozmezí od 4099 do 4110 bylo subdodavatelsky vyrobeno v závodě North British Locomotive Company (NBL). Následovala třetí a poslední várka šedesáti lokomotiv v roce 1958. Třicet z nich dodala společnost BP, z nichž pouze deset, číslovaných v intervalu od 4121 do 4130, skutečně vyrobila společnost BP. Zbývajících dvacet, číslovaných v intervalu od 4111 do 4120 a 4131 až 4140, opět subdodavatelsky vyrobila NBL. Dalších třicet lokomotiv třetí várky číslovaných v intervalu od 4141 do 4170 postavila opět společnost Henschel und Son v Německu. Ke všem jihoafrickým lokomotivám byly přidávány pomocné vodní tendry, které byly s lokomotivou (trvale) spojeny a zvyšovaly její zásobu vody. Šlo o kotlové vozy typu X-17 a X-20 vyráběné ve vlastních dílnách v Pietermaritzburgu. Lokomotivy řady GMA a GMAM byly provozovány v mnoha částech Jižní Afriky především při přepravách uhlí, a to do doby příchodu prvních dieselových lokomotiv, případně do výstavby elektrizace. Všechny lokomotivy dojezdily v pravidelném provozu v roce 1988.
Během období od srpna 1979 do září 1981 bylo do Zimbabwe pronajato celkem 26 lokomotiv této řady, ale ne všechny ve stejnou dobu, protože se střídaly vzájemně během velkých oprav, které se uskutečňovaly v domovské JAR. V Zimbabwe byly lokomotivy nasazovány na tratích mezi Bulawayo a Gwelo a do Wankie a dále k Viktoriiným vodopádům. Šest z těchto lokomotiv bylo na krátkou dobu zapůjčeno do Mosambiku pro provoz na mezinárodní lince z Beira do Mutare v Zimbabwe. Několik lokomotiv této řady bylo poté prodáno do průmyslového provozu a některé byly zakoupeny do soukromého vlastnictví a tím pádem byly zachráněny před šrotací. Dodnes se fyzicky zachovalo 11 exemplárů, z toho dva jsou mimo JAR. Jde o soukromé vlastníky ve Skotsku a na Novém Zélandu.
Na snímku z 10. srpna 1981 je vyfotografována lokomotiva 4104 během svého krátkého působení v Zimbabwe, konkrétně ji autor zvěčnil na ranžíru Thomson Junction. Toto seřaďovací nádraží asi 6 km severozápadně od Hwange (dříve nazývané Wankie) v oblasti uhelných dolů v Zimbabwe. Nádraží je pojmenováno po generálním řediteli A.R.Thomsonovi Esq., který celý svůj život věnoval uhelné společnosti Hwange Colliery Company.
© Charlie Osta

1909, Bulawayo

Místo: Thomson Junction
Trať: ZW/01
Datum: 10.08.1981
flag ZAJihoafrická republika  »  Parní lokomotivy
3. fotografie z 3
Počet zobrazení: 896