logo2Small
Když jednotky KFOR v roce 1999 vtrhly do Kosova, rychle se ukázalo, že železnice jsou pro jejich zásobování nesmírně důležité. Nejprve byla opravena trať ze Skopje do Fushë Kosovë, aby bylo možné dopravovat další jednotky a materiál z Makedonie do centra Kosova. Je samozřejmostí, že vojenské transporty ze směru od Srbska byly toho času vyloučeny. Po skončení válečného konfliktu v červnu 1999 byla za železnice zodpovědná britská 79. železniční squadrona, kterou v září vystřídal italský Železniční ženijní pluk. V únoru 2000 byly zprovozněny všechny tratě vyjma té do města Podujevë. Přestože byla všechna srbská vozidla během války v Kosovu ještě narychlo stažena, zůstaly zde dvě lokomotivy, které bylo možné rychle uvést do provozu pro KFOR. Jednalo se o stroje čísel 661.128 a 254. V rámci humanitární pomoci pak záhy do Kosova dorazily desítky lokomotiv německé, francouzské a švédské produkce. Ze srbských "neodvezených" strojů můžeme zvlášť zmínit lokomotivu 661.254, která se na obnově železnice podílela velmi krátce, neboť byla záhy zničena při nehodě, kdy se převrátila na na bok. Navíc jde o jednu z pěti lokomotiv, která prošla technickými úpravami v podobě odstranění parního topení, posunutí kabiny strojvedoucího a dosazení snížené kapoty na krátkém představku. Podrobnější informace viz zde. Po nehodě byla použita jako zdroj náhradních dílů. Druhou na snímku zvěčněnou je lokomotiva 661.128, která byla dodána do ŽTP Bělehrad v roce 1961 a od roku 1992 do začátku války byla přidělena depu Kraljevo. Snímek z jejího provozu s odstraněnými logy ŽS a KFOR v roce 2004 je zde. Oficiálně jsou lokomotivy podle výroční zprávy Trainkos stále v majetku Srbských železnic. V rámci přečíslování všech vozidel po vzoru evropských standardů, kdy všechna vozidla dostala standardní 12místné UIC označení, obdržela lokomotiva 661.128 nové číslo 2640.012 a 661.254 číslo 2640.012. Na snímku je toto neúplné označení dobře čitelné na čelníku obou lokomotiv.
V březnu 2001 KFOR předal správu železnic do rukou mise UNMIK Railways, která postupně nahradila vojáky civilním personálem. Jako jistý památník na válečné období před dvaceti lety jsou dodnes odstavené a neprovozní lokomotivy v areálu dnešního depa ve Fushë Kosovë, které se tehdy podílely opravách železniční sítě a transportu humanitární pomoci mířící z Evropy. Fotografie byla pořízena 13. dubna 2019.
© Martin Šarman

2640.008, Dritan

Místo: Fushë Kosovë
Datum: 13.04.2019
flag XKKosovo  »  2640
8. fotografie z 8
Počet zobrazení: 400