logo2Small
Trať z Fushë Kosovë do Pejë byla budována ve 30. letech 20. století s cílem zajistit pro jugoslávské hospodářství přístup k dolům a přírodnímu bohatství tehdy těžce nerozvinutého Kosova. Výstavbu železnice zajistila francouzská stavební společnost Société de construction des Batignolles. Ke slavnostnímu otevření došlo dne 12. července 1936. Zajímavostí je, že železnice měla pokračovat dále na západ horským terénem až do města Andrijevica v Černé Hoře. Avšak vzhledem k tomu, že tehdejší jugoslávské království na tom nebylo ekonomicky zrovna nejlépe a náklady na výstavbu nových tratí rostly natolik, byla bělehradská vláda byla nucena redukovat své ambiciózní plány na výstavbu železnice ve své zemi. Zrušeny tak byly některé smělé plány, včetně komplexní sítě tratí v Černé Hoře a budovaná trať na Kosovu byla nakonec ukončena ve městě Pejë. Trať, která je vedena velkou část své trasy v údolí řeky Drenicë a poté v rovinatém terénu, má dnes celkovou délku 81 km. Na východní straně se napojuje na zbytek kosovské železniční sítě; ve městě Klinë z ní odbočuje dnes již nesjízdná trať do Prizrenu. Na snímku z 2. dubna 2024 vidíme vlak IC 761 [Prishtinë–Pejë], který v čele s lokomotivou 2620.016 právě zastavil v bývalé stanici Qarrat.
© Martin Šarman

2620.016, Ujëmir–Gurkat

Místo: Qarrat
Vlak: IC 761
Datum: 02.04.2024
flag XKKosovo  »  2620
13. fotografie z 13
Počet zobrazení: 339