logo2Small
Budování Norilsku se datuje do dvacátých let minulého století, avšak jako oficiální datum založení se uvádí rok 1935, kdy se stal centrem Norillagu. Což byl gulag, kde v letech 1935–1956 zemřelo 16 806 vězňů, kvůli podmínkám nucených prací, hladovění a extrémní zimě. Statut města Norilsk získal v roce 1953 a jeho oslavy byly navzdory nepříznivému počasí velkolepé. Sídlo, kde žilo přes 20 tisíc stálých obyvatel, vesměs techniků, inženýrů, geologů, důlních technologů, údržbářů, strážných a dozorců, bylo druhým nejsevernějším městem světa, hned po Murmansku. Město leží na jednom z největších ložisek niklu na světě. Právě těžba a zpracování kovů je zde hlavním průmyslovým odvětvím. Ložiska kovů na Sibiři byla známá však o dvě století dříve, než byl založen Norilsk. Nicméně těžba ale začala až v roce 1939. Dnes má Norilsk přibližně 180 000 obyvatel. Po pádu Sovětského svazu se počet obyvatel snížil o 40 000, ale po připojení Talnachu a Kajerkanu a včetně dočasných obyvatel je počet přes 220 000 lidí. Město je obecně panoptikem, v jehož zdech, ulicích a omšelých památnících je zachycen surový výtažek posledního století sovětských a později ruských dějin. Nemilosrdný mráz jako by celý tento uzavřený mikrosvět dokonale zakonzervoval. Předlohou pro urbanistickou výstavbu mrazu odolných staveb měl být Petrohrad. Sestavení projektu vyžadovalo značnou invenci, protože celá plocha města stojí na permafrostu, trvale zamrzlé půdě, ve které se prakticky nedají hloubit základy budov. Většina objektů je proto vystavěna na podpůrných pilířích a hloubkově fixovaných ližinách, případně na pylonech. Stejně tak ve zmrzlé zemi nemohou vést inženýrské sítě, a proto jsou zde řešeny v nadzemním izolovaném potrubím.
Do této oblasti se navíc od roku 2001 bez speciálního povolení nemá šanci dostat jiný občan než z Ruska a Běloruska.
TEM2UGMK-0944, Kajerkan–Kalargon, 19.7.2022
© Vladislav Družkov

TEM2UM-656, Bajkal

Místo: Kajerkan–Kalargon
Datum: 19.07.2022
flag RURusko  »  TEM2, TEM2U
2. fotografie z 9
Počet zobrazení: 852

TEM2-2171, Rostov na Donu