logo2Small
Od března 2023 se průmyslová železnice vedoucí z cementárny ve Fieni do Pucheni stala poslední průmyslovou úzkorozchodnou tratí na území Rumunska. Tato pozice jí připadla po náhlém zastavení provozu na úzkorozchodné uhelné trati Petrila–Lonea. Trať z Fieni do Pucheni se vine údolím řeky Ialomița a zajišťuje zásobování cementárny ve městě Fieni ze vzdáleného lomu Lespezi. Ročně je po této trati převezeno zhruba 1 400 000 tun vápence, což zhruba odpovídá maximální výrobní kapacitě cementárny, která je 1 650 000 tun za rok. Soupravy jsou tvořeny jedenácti výsypnými vozy, kde každý vůz pojme až 33 tun nákladu. Dopravu vlaků zajišťuje několik lokomotiv řady L45H, které byly vyrobeny v závodu 23. srpna v Bukurešti (dnes Faur). Provoz na této trati je poměrně čilý a jedná se zhruba o jeden pár vlaků za dvě hodiny. Majitelem trati, stejně jako lomu a cementárny je společnost CARPATCEMENT, která spadá do mezinárodní skupiny HeidelbergCement, což je jeden z největších světových výrobců stavebních materiálů. Snímek ze dne 8. září 2021 zachycuje lokomotivu L45H-094 v čele ložené soupravy při překonávání mostu přes vyschlý bezejmenný potok ústící do řeky Ialomița v obci Moroeni. Vlak před chvíli opustil překládkový areál v Pucheni, kde končí devět kilometrů dlouhý pásový dopravník z lomu Lespezi a má před sebou téměř hodinovou jízdu do cementárny.
© Ondřej Foldyna

L45H-094, Pietroșița

Místo: Moroeni
Datum: 08.09.2021
flag RORumunsko  »  L45H
12. fotografie z 14
Počet zobrazení: 685

87.0052, Viișoara