logo2Small
V rumunských Jižních Karpatech, známých také jako Transylvánské Alpy, se v jejich jihozápadní části nachází údolí řeky Jiu. Řeka zde svým údolím rozděluje pohoří Retezat a pohoří Parâng. Toto údolí, zejména okolí města Petroșani, je významným nalezištěm černého uhlí. Počátky jeho těžby se v tomto regionu datují do poloviny 19. století, kdy v roce 1848 začala vznikat první šachta. Koncem 19. století zažívá údolí silný ekonomický i kulturní rozvoj díky vzkvétajícímu těžebnímu průmyslu. Nové doly vznikaly v okolí měst Petrosani, Lupeni, Vulcan, Ulricani, Petrila a Aninoasa. Doly byly až do roku 1948 v soukromém vlastnictví. Následně došlo ke znárodnění všech dolů a začlenění pod nově vzniklou sovětsko-rumunskou báňskou společnost (SovRoms). V tomto období zažívá údolí největší rozvoj, jelikož mohutné budování těžkého průmyslu sebou neslo i potřebu velkého množství koksu, který se vyráběl právě z černého uhlí. S růstem výroby oceli v blízkých městech Hunedoara, Călan a Reşiţa byla otevřena nová ložiska. Aby byla zajištěna dostatečná pracovní síla, dovezla komunistická vláda desítky tisíc horníků z celé země, především z Moldávie. V roce 1979 počet horníků v údolí dosáhl 179 000. Výrazná změna nastala po pádů Ceaușescova režimu v roce 1989. V té době bylo činných 15 dolů, ale zastaralá technologie, špatné podmínky, výrazný pokles průmyslové produkce a přísné limity EU většinu z nich zavřely. V údolí Jiu se začal hluboce projevovat nedostatek investic, zhoršování životního prostředí, zhoršující se infrastruktura, zavírání dolů a masivní propouštění spolu s politickou a kulturní izolací od zbytku Rumunska, to vše vedlo k velkému nárůstu nezaměstnanosti a odstěhovávání lidí. Okolo roku 2000 zde byla neoficiálně nezaměstnanost kolem 60 %. V roce 2011 žilo v údolí Jiu pouze 119 484 obyvatel a fungovalo pouze sedm dolů. V roce 2022 jsou v provozu již jen čtyři doly - Lupeni, Vulcan, Livezeni a Lonea. Doly jsou v majetku státní akciové společnosti Compania Nationala and Huilei Petrosani SA, která ročně v údolí Jiu produkuje půl milionu tun uhlí. Celkem je na těchto čtyřech dolech zaměstnáno přes 2700 lidí a těžba je silně dotována státem, je to z důvodu zajištění alespoň nějaké zaměstnanosti v tomto regionu. Vytěžené uhlí je ze všech dolů sváženo po železnici na úpravnu ve městě Vulcan, odkud putuje do elektrárny Paroșeni, nebo k dalším odběratelům. Doly Lupeni, Vulcan a Livezeni jsou napojeny na normálně rozchodnou železniční síť. Nejzajímavější napojení má ovšem důl Lonea, který je obsluhován úzkorozchodnou železnicí o rozchodu 760 mm. Tato trať vede z bývalého dolu Petrila, dnes se zde pouze přesypává uhlí do normálně rozchodných vozů, až pod násypky dolu Lonea. Původně dvojkolejná a elektrifikovaná trať o délce 5,5 kilometru má již své nejlepší léta za sebou a dneska zde v pracovní dny pendluje pouze jedna souprava složená z pěti až šesti výsypných vozů, které dopravuje "Faur" L45H. Četnost jízd je zhruba 2x denně. Dezolátní stav železničního svršku měl za následek několik vykolejení v posledních letech, kdy při jednom vykolejení skončila celá souprava převrácená na boku. Tento dezolátní stav odráží i stav celého důlního průmyslu v regionu. Prozatím se zdá, že těžba potrvá do roku 2024, jelikož do této doby má společnost Compania Nationala and Huilei Petrosani SA licenci na těžbu černého uhlí.
Nebude již tedy asi dlouho trvat situace, kterou zachycuje snímek ze dne 27. dubna 2022, kdy "Faur" L45H-086 sune soupravu prázdných vozů pod násypku dolu Exploatarea Minerii Lonea. Celé okolí dolu vypadá, jako by se zde již roky netěžilo, opak je ovšem pravdou. V současnosti se jedná o jednu z posledních provozních úzkorozchodných tratí na území Rumunska.
© Ondřej Foldyna

L45H-034, Pucheni

Místo: Lonea
Trať: RO/vlec
Datum: 27.04.2022
flag RORumunsko  »  L45H
5. fotografie z 14
Počet zobrazení: 1267

L45H-086, Lonea