logo2Small
Rumunsko je největší zemí v jihovýchodní Evropě a je 3 krát větší než Česká republika. Mezi jeho sousední státy patří Ukrajina a Moldavsko na severovýchodě, Maďarsko na severozápadě, Srbsko na západě a Bulharsko na jihu. Země disponuje poměrně rozsáhlou a členitou železniční sítí o délce 10 777 km, z nichž je 4029 km (37,4%) elektrizováno a převážná většina z nich má rozchod 1 435 mm. Vzhledem k východním hranicím se zeměmi bývalého Sovětského svazu se v Rumunsku nachází i několik kilometrů tratí s rozchodem 1520 mm s přesahem do blízkého pohraničí. S Ukrajinou jde celkem o 4 hraniční přechody, a to o fungující se splítkou rozchodů mezi stanicemi Vadul-Siret – Vicșani –(Dornești), Valea Vișeului – Dilove (jen 1520 mm, mimo provoz od rou 2006), Câmpulung la Tisa – Teresva (jen 1520 mm, mimo provoz od roku 2007) a Halmeu–Djakovo (splítka rozchodů, v provozu). S Moldavskem pak jde o 3 hraniční přechody, a to Fălciu – Prut 2 (splítka rozchodů, mimo provoz od roku 2012, v roce 2019 demontovány částečně kolejnice), plně provozní se splítkou rozchodů v úseku Ungheni–Cristești Jijia – (Socola) a Giurgiulești – Galati Larga – (Cătușa). Na poslední jmenovaný přechod ze zaměříme v tomto textu, neboť zde operuje jediný "čmelák" v Rumunsku, a to 67.2001 dopravce Unicom Tranzit S.A. (UTZ). Jde o bývalou lokomotivu ČME3-1131, která byla roku 1971 z výroby dodána do depa PM-1 Oděské dráze (Одеська залізниця). Na Ukrajině dojezdila pravděpodobně v roce 1996 a poté byla na neznámou dobu odstavena v depu. Jejím novým majitelem se o několik (desítek?) let později stala rumunská společnost UTZ, která ji zaregistrovala pod UIC číslem 92 53 0672001-0. Bohužel bližší informace o datu prodeje do Rumunska se nepodařilo zjistit. Tento hraniční přechod byl původně pouze o rozchodu 1520 mm, přičemž dnes moldavské náležitosti zajíždějí do vnitrozemí s uhelnými a rudnými vlaky až do 11 km vzdálené stanice Galați Brates, kde proběhne vzájemný přepřah za lokomotivu UTZ, která vlaky dopravuje do 8,5 km vzdálení stanice Cătușa. Ta je vstupní bránou do největší rumunské ocelárny Liberty Galati (dříve známé jako ArcelorMittal a Sidex). Kromě toho dopravce UTZ pro rozchod 1520 mm disponuje i třemi "Faury" 84.3818, 0473 a 3477 (na snímku) a upravenou lokomotivou typu 060-DA, která je paradoxně označena jako "čmelák" řadou 67. Konkrétně jde o stroj 67.1237, který zajišťuje výkony v Dornești. Jako zajímavost k tomuto hraničnímu přechodu uveďme, že v roce 2014 zde byla kolej o rozchodu 1435 mm prodloužena do moldavské Giurgiulești, kde toho času vznikal skladovací areál pohonných hmot. Avšak provoz a zajíždění rumunských náležitostí do Moldavska je velmi ojedinělý. Fotografie byla pořízena v depu Cătușa dne 7. září 2021.
© Martin Šarman

651.004, Vasegerszeg

Místo: Cătușa
Datum: 07.09.2021
flag RORumunsko  »  Ostatní
4. fotografie z 5
Počet zobrazení: 1786

69.0076, Pescărețu Mic