logo2Small
V župě Gorj na jihozápadě Rumunska se nachází město Motru, které vzniklo dne 24. května 1966 na území bývalé obce Ploștina, která se spolu s dalšími sedmi vesnicemi stala součástí nového města. Vznik města byl zapříčiněn rozvojem těžby v několika uhelných ložiscích v jeho blízkém okolí. Tato ložiska jsou součástí hnědouhelné pánve Motru, která je jednou z pěti (Rovinari, Motru, Jilţ, Berbeşti a Mehedinţi), které dohromady tvoří naleziště Oltenia. Jedná se o největší hnědouhelné naleziště na území Rumunska a celkem je v této oblasti 17 dolů, z nichž je 16 povrchových a jeden hlubinný. Jedenáct dolů patří společnosti Complexului Energetic Oltenia, která se zabývá výrobou elektřiny, tepelné energie a prodejem uhlí. Hlavními odběrateli hnědého uhlí jsou tepelné elektrárny Rovinari, Turceni, Craiova, Işalniţa, Govora a dále různé továrny a domácnosti. Pánev Motru je tvořena velkodoly Lupoaia a Roşiuţa. Dříve se těžba v této pánvi prováděla zejména hlubinně, ale za posledních 25 let se přešlo výhradně na povrchovou těžbu. Roční těžba v celé pánvi Motru je zhruba 500–700 tisíc tun hnědého uhlí. Většina produkce putuje k cílovým odběratelům po železnici, k čemuž slouží vlečková síť, která propojuje jednotlivé násypky dolů s veřejnou železniční sítí. V okolí města Motru to jsou dvě vlečky, jenž začínají ve stanici CFU (Căi Ferate Uzinale) Motru. Jedna vede k dolu Lupoaia a druhá k dolu Roşiuţa. Právě na souběhu těchto dvou vleček před stanicí CFU Motru byl dne 28. dubna 2022 zachycen "rumun" 60.1625 v čele ložené soupravy z dolu Lupoaia. Lokomotiva je majetkem společnosti Complexul Energetic Oltenia, která zajišťuje veškerý provoz na vlečkové síti. Po příjezdu do stanice CFU Motru došlo ke spojení s dalšími loženými vozy a následně byl kompletní vlak přetažen do stanice Motru Est, odkud již putoval s elektrickou trakcí do svého cíle. Obě vlečky se vyznačují náročnějšími sklonovými poměry, což v kombinaci s ne úplně ideálním stavem vozového parku vytváří i nehodové události, jako například dne 9. září 2022, kdy došlo k vykolejení loženého vlaku na severním zhlaví stanice CFU Motru. Ložený vlak jedoucí z dolu Roşiuţa nabral z důvodu nefunkčního brzdového systému vysokou rychlost a při vjezdu do stanice došlo k vykolejení lokomotivy a 5–7 vozů.
© Ondřej Foldyna

60.1573, Nazarcea

Místo: CFU Motru
Datum: 28.04.2022
flag RORumunsko  »  60, 62
68. fotografie z 85
Počet zobrazení: 903

60.1632, Cerneți