logo2Small
V srpnu 2015 způsobily bezprecedentní bleskové povodně v nejsušší poušti světa (!) četné sesuvy půdy na elektrifikovaném úseku železnice SQM, zejména v oblasti kolem útesové trasy vedoucí do přístavu Tocopilla. Škody způsobené bouří El Niño byly takové, že u vjezdu do stanice Reverso (úvrať) povodeň strhla koleje a sloupy trolejového vedení z náspu. V důsledku toho, spolu s klesajícími vyhlídkami na těžbu ledku, železnice ukončila veškerý provoz. Byly provedeny studie na obnovu trati, která by trvala více než 18 měsíců. Vzhledem k vysokým nákladům na opravu bylo dne 24. listopadu 2016 rozhodnuto o trvalém přerušení železniční dopravy. Veškerý provozní personál byl propuštěn a vozidla byla uskladněna v Tocopille a María Elena, kde čekala na možný prodej nebo sešrotování. Po 125 letech provozu se zde železnice definitivně uzavřela a přeprava materiálu byla nahrazena kamiony.
Na snímku z 21. června 2013 se s prázdnou soupravou představují lokomotivy 607 a 604 ve stoupání z přístavu Tocopilla do stanice Barriles. Ve vlaku je řazena i posunovací lokomotiva GM typu SW1200M. V pozadí se rozkládá město Tocopilla s přístavem, odkud vlak před necelou hodinou vyrazil.
© Thorge Bockholt

604, Quillagua

Místo: Reverso–Barriles
Datum: 21.06.2013
flag CLChile  »  Motorové lokomotivy
3. fotografie z 6
Počet zobrazení: 887

FCAB 1407, Sergio Galván – Cumbre