logo2Small
Ferronor je chilská železniční společnost působící jako dopravce i manažer infastruktury na severní části železniční sítě (2 300 km), která byla privatizována v roce 1997. Nicméně zhruba 60 % sítě je však v současné době mimo provoz kvůli škodám, jako jsou sesuvy půdy, podemletí a krádeže kolejí. Mezi ty zajímavější provozované tratě patří bezesporu železnice spojující Diego de Almagro a Potrerillos, což je opuštěné město a důl v Andách ve výšce 2 800 metrů, kde je v provozu pouze huť a Diego de Almagro s městem Chañaral a přístavem v Barquito. Trať byla postavena od roku 1916 společností American Andes Copper Mining Company, aby propojila měděný důl a huť Potrerillos s Pueblo Hundido (dnes Diego de Almagro), kde se napojila na síť státních železnic, která pokračovala do města Chañaral, kde byla postavena odbočka do přístavu v Barquito. Produkce v dole začala o deset let později. Železnice byla následně použita k přepravě obyvatel a zaměstnanců do Potrerillos a rafinované mědi do přístavu v Barquito. V roce 1959 byl otevřen důl El Salvador a důl v Potrerillos byl uzavřen, nicméně huť zůstala v provozu. Od té doby je zkapalněná ruda dopravována potrubím ze Salvadoru do filtračního závodu poblíž Llanty, odkud je vysušený rudný koncentrát dopravován po železnici do závodu Potrerillos. Proces rafinace mědi vyžaduje velké množství kyseliny sírové, která se vyrábí na místě v Potrerillos. Tento podnik však zásobuje kyselinou sírovou i další závody, a to jak nákladními automobily, tak po železnici. Zařízení pro překládku kyseliny sírové z vlaku do nákladních auta existují v Llantě a El Salado. Na snímku z 29. června 2013 byly lokomotivy EMD typu GR12U v čele se strojem 401 zvěčněny ve stoupání ze stanice Montandón (dole v údolí) nahoru s měděným rudným vlakem. Provoz na trati byl ukončen v roce 2015, kdy po bleskových záplavách byla trať v údolí kompletně zničena.
© Thorge Bockholt
Místo: Montandón–Potrerillos
Datum: 29.06.2013
flag CLChile  »  Motorové lokomotivy
1. fotografie z 6
Počet zobrazení: 899

604, Quillagua