logo2Small
Nejznámější lokalitou, kde se v Bosně těží hnědé uhlí, je uhelný revír Banovići, který se rozkládá v kantonu Tuzla. Tento revír tvoří tří povrchové doly: Čubrić, Turija, Grivice a hlubinný důl Omazići. Důl Grivice se nachází nedaleko města Banovići, které vzniklo v prvních letech po ukončení 2. světové války právě za účelem ubytování horníků z tohoto dolu. Tímto městem prochází i úzkorozchodná, částečně dvoukolejná dráha o rozchodu 760 mm, která zajišťuje odvoz vytěženého uhlí z dolu do devět kilometrů vzdálené úpravny uhlí v Oskově. V Oskově pak po úpravě probíhá nakládka uhlí do železničních vozů normálního rozchodu, nebo do nákladních automobilů. Důl, trať i úpravnu uhlí vlastní společnost Rudnik mrkog uglja (RMU) Banoviči, která je také jedním z největších zaměstnavatelů v kantonu Tuzla. Železničního fanouška však nejvíc zaujme zmíněná úzkorozchodná trať, na které panuje na dnešní poměry čilý provoz. Na traťové výkony jsou přednostně nasazovány tři lokomotivy řady 740, konkrétně čísla 107, 108 a 113. Jedná se o stroje, jež byly vyrobeny na přelomu 60. a 70. let 20. století pro provoz na rozsáhlé síti tehdejších státních Jugoslávských železnic, nicméně výše uvedené tři stroje byly přímo z výroby dodány právě do uhelných dolů v Banovići. Každý den se tak stroje vydávají s prázdnou soupravou vstříc stoupání do dolu, aby pak s loženou soupravou jen sjely zpět do úpravny. Stoupání dává strojům řádně zabrat, což dokazuje snímek z teplého zářijového dne roku 2017, kdy stroj 740.108 s prázdnou soupravou zdolával stoupání na dvoukolejném úseku mezi úpravnou v Oskově a městem Banovići. Pro účinnější chlazení motoru si lokomotivní četa pomohla otevřením čelních dveří kapoty. Nutno zmínit, že na posunu v úpravně uhlí slouží menší stroje řady 720, ale také doposud i parní lokomotivy v roli zálohy.
© Ondřej Foldyna

740.108, Oskova

Místo: Banovići
Datum: 05.09.2017
flag BABosna a Hercegovina  »  Ostatní
6. fotografie z 6
Počet zobrazení: 428