logo2Small
Fosfátový průmysl je již dlouho důležitou součástí ekonomiky Tuniska. Co je to fosfát? To je vysoce hodnotný produkt používaný jako zemědělské hnojivo pro podporu růstu plodin a zlepšení úrodnosti půdy. Sektor se významně podílí na státních příjmech, představuje zhruba čtyři procenta HDP a 10 % exportu. Před revolucí v roce 2011 bylo Tunisko jeho pátým největším producentem na světě. Od té doby však toto odvětví čelí kritickým problémům se správou věcí veřejných, včetně opakujícího se vzoru protestů a blokád výroby ze strany občanů nespokojených s korupcí a nedostatku transparentnosti v tomto odvětví. To způsobilo 40% pokles výroby a ztrátu mezinárodních trhů, zejména v Indii. Těžbu má na starosti státní společnost Compagnie des phosphas de Gafsa, která vznikla koncem 19. století během francouzské koloniální éry a kdysi největšího zaměstnavatele ve francouzské koloniální éře. Krize byla ale tak hluboká, že země musela v roce 2021 poprvé ve své historii dovážet fosfát z Alžírska.
Bohaté vrstvy fosforečnanů vápenatých se nachází oblasti Métlaoui a Kasserine v západním Tunisku. Nachází se zde několik povrchových dolů,odkud se přírodní materiál přepravuje výhradně po železnici do úpraven nedaleko měst Gabès a Sfax. Produktem je filtrovaný a sušený fosfát určený na export. Těžba fosfátů je součástí širšího fenoménu zvaného extraktivismus: způsob těžby přírodních zdrojů zaměřený především na vývoz, jehož sociální a ekologické náklady nejsou zahrnuty v cenách produktů. Navíc se výnosy z fosfátů se jen zřídka promítají do výhod pro lokality, kde se ruda těží a vyrábí. Horší je, že se podstatně zhoršuje životní prostředí a paradoxně i živobytí lidí žijících v těchto lokalitách.
Jak již bylo zmíněno výše, fosfát se do zpracovatelských závodů, které jsou vzdáleny od pánve cca 150–190 km, přepravuje výhradně po železnici. Do čela vlaků jsou nasazovány nové lokomotivy EMD typu GT42AC z produkce Progress Rail, které si státní dopravce SNCFT pořídil v roce 2018 v počtu 20 kusů právě pro tyto přepravy. Na snímku z 26. února 2024 se představuje lokomotiva 060-DS-661 s prázdnou soupravou jedoucí k nakládce v okolí Métlaoui. Na obnovu a rozvoj důležité tratě byla v roce 2024 podepsána mezi Tuniskem a Saudským fondem pro rozvoj úvěr ve výší 55 mil dolarů. Tato dohoda představuje významný krok vpřed pro zlepšení železniční infrastruktury v Tunisku. Ostatně o stavu místní infrastruktury výstižně ilustruje tato fotografie.
© Martin Šarman

060-DS-655, Gabès

Místo: Cheria–Métlaoui
Datum: 26.02.2024
flag TNTunisko  »  060-DS
2. fotografie z 2
Počet zobrazení: 791