6 obr. z 19: (Zobrazeno: 541) GPS:       Komentáře (0)

Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení


npBD 50 83 82-38., Milano Centrale
Necelých 58 km měří regionální úzkorozchodná (950 mm) trať spojující města Macomer (10 tis obyvatel) a Nuoro (36 tis obyvatel). Trať začíná ve městě Macomer, kde se nachází hlavní středisko provozu a údržby úzkorozchodné sítě uprostřed Sardinie ve správě společnosti ARST. Ze stanice Macomer, nejvyššího bodu (560 m n. m.), trať neustále klesá směrem na východ až do stanice Bortigali, odkud pokračuje ve spádu v úpatí pohoří Marghine až do nejníže položené stanice Iscra (181 m n. m.). Následně trať pozvolna stoupá až do cílové stanice Nuoro (541 m n. m.). V celém úseku se trať několikrát nepatrně odchýlí od své původní stopy, neboť zde byly v devadesátých (i padesátých) letech postaveny přeložky a napřímení oblouků. Osobní doprava je zde provozována výhradně v pracovní dny a to v počtu 6 párů (+ 1 školní pár) v celém úseku tratě, doplněný jedním párem vlaků končících v půli tratě, na který navazuje sběrný autobus. V provozu se zde můžeme setkat s motorovými vozy ADe, které v roce 2017 oslavily jubilejní 60. výroční od vyrobení. Tyto vozy byly vyrobeny společnostmi Fiat Ferroviaria a Officine Meccaniche dello Stanga speciálně pro sardinské úzkorozchodné železnice v počtu 26 kusů (01-20 a 301-306). V devadesátých letech rozjela společnost Ferrovie de la Sardegna plán na posílení svých služeb s cílem mimo jiné zvýšit rychlost a pohodlnost svých vlaků. Vedle řady prací na infrastruktuře (přeložky) byl realizován i nákup nových kolejových vozidel s vyšší rychlostí. V roce 1995 byla zakázka na 8 vozidel zadána společnosti Breda (která nechala vozidla částečně zhotovit u společnosti Ferrosud) s elektrovýzbrojí od ABB (Asea Brown Boveri). Vozy jsou označeny inventárními čísly ADe 91 až 98 a výjima stroje 96, který byl zničen při nehodě dne 16. června 2007 nedaleko Bortigali, jsou všechny v provozu. Provozovatelem byly do roku 2010 Ferrovie de la Sardegna (FdS), které následně převzala společnost ARST S.p.A. V Na tomto snímku je zachyceno křižování vlaku AT 628 [Nuoro-Macomer] vedený motorovým vozem ADe 93 a vlaku AT 627 [Macomer-Nuoro] vedený dvojicí veteránů ADe neznámých inventárních čísel ve stanici Bolotana dne 5. října 2017.ETR350 006., Modena
© Martin Šarman

(Zavřít okno)
Vloženo: 2017-10-11