204 obr. z 438: (Zobrazeno: 1679) GPS:       Komentáře (0)810.339, Malé Hoštice - Opava zastávka
Železniční trať z Nové Sedlo u Lokte do Krásného Jezu je malebná dráha protínajíc a klikatíc se napříč CHKO Slavskovský les. Jednokolejná regionální sklonově náročná trať prochází několika tunely, viadukty a zářezy mezi skalními masivy. Veškerá veřejná doprava na úseku Loket - Krásný Jez byla zahájena dne 7. 12. 1901, tehdy ještě Císařsko - královskými státními drahami (KkStB). Vznikem Československa dne 28. 10. 1918 připadla ČSD, následně ČD 1. 1. 1993. Blížil se rok 1997. Rok, který se stal pro mnoho českých lokálek osudným. A právě ani loketská nebyla výjimkou. Dne 31. 5. 1997 se zde zastavil provoz. Jen málokdo doufal, že se po trati ještě někdy budou prohánět motoráčky. Trať tak byla vystavena povětrnostním podmínkám a nenechavým sběratelům kovů. Malou nadějí bylo obnovení osobní dopravy na jednom km trati do loketského předměstí dne 10. 12. 2006. O šest let později začaly na veřejnost prosakovat informace o dalším možném zprovoznění tratě, tentokrát z druhé strany, z Krásného Jezu do Ležnice. A stalo se skutečností, na podzim roku 2012 byla započata obnova výše zmiňovaného úseku. Slavnostní zahájení provozu po 16 letech proběhlo 28. 6. 2013. Nemalou zásluhu na zprovoznění trati má firma Legios, která má v plánu ze svého areálu v Ležnici přepravovat nové nákladní vozy a materiál po železnici. Od 5. 7. 2013 do 1. 9. 2013 jsou na dráhu Karlovarským krajem objednány 3 páry osobních vlaků, vždy o víkendu. O dalším rozsahu osobní dopravy se v současné době jedná. Na snímku motorový vůz 810.341, který je již připraven k odjezdu ze zastávky Ležnice s vlakem Zvl. Os. 36072 do Krásného Jezu. Ode dne vyhlášení se zastávka oficiálně přejmenuje na Horní Slavkov - Kounice, jak již lze na snímku vidět. Kéž by se podařilo obnovit trať v celé délce. Zatím můžeme poděkovat alespoň za tento, v dnešní době téměř zázračný, skutek. Snímek pořízen dne 27. 7. 2013

809.345, Velká Bučina
© Martin Šarman

(Zavřít okno)
Vloženo: 2013-10-02