5 obr. z 75: (Zobrazeno: 917) GPS:       Komentáře (8)

Kliknutím na fotografii ji zobrazíte v plném rozlišení


162.002, ŽZO Cerhenice
Diagnostická jednotka SŽDC s.o. TÚDC Pardubice - "DJ NDT" (DJ NDT) slouží k detekci zejména vnitřních defektoskopických vad kolejnic, kdy je nutné učinit příslušná opatření k zajištění bezpečného a plynulého provozu na železničních drahách, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) a dalších drahách provozovaných SŽDC. Diagnostická jednotka je složena ze tří vozidel – hnacího vozidla, měřícího a řídicího vozu. Dodána byla firmou NDCon Logic, za spolupráce firem MAV KFV (Budapešť), Tvema (Moskva), PLR (Magdeburg) a CZ Loko (Česká Třebová). Hnací vůz je postaven na základu původního čtyřnápravového motorového vozu řady 850 (850.006 ex M 286.0047 zakoupen z firmy Olpas Moravia a.s. Krnov), který je kompletně modernizován. Kabina strojvedoucího je konstruována pro práci 3. osob (strojvedoucí, pilot a obsluha lokalizačního systému HOST). Na řídícím stanovišti je umístěno centrální ovládání vozidla s vícenásobným řízením a diagnostikou vozidla, včetně vlakového zabezpečovače a radiostanice sítě TRS a GSM-R. Je zde zabudován systém snímání obrazu tratě a jeho přenos do kabiny strojvedoucího a na stanoviště měřičů. Měřící vůz byl proveden rekonstrukcí ze čtyřnápravového vozu PostW (50 54 90 40 244–1) a je označen jako 362.003-4. Pod vozem je vytvořen prostor pro měřící zařízení – měřící podvozek. Vůz je rozdělen na měřící místnost a prostory pro pomocná zařízení – tj. elektrocentrálu, nádrže na technologickou vodu (8 x 1 000 litrů), sklad a dílnu. Řídící vůz byl proveden rekonstrukcí čtyřnápravového vozu PostW (55 54 89-80 262-2) a je označen jako 362.004-2. Na čele vozu s ruční brzdou vzniklo řídící stanoviště strojvedoucího. Ve voze jsou tři jednolůžková kupé včetně sociálního zařízení s uzavřeným odpadním systémem, s jídelním koutem a konferenční místností. V zadní části vozu jsou nádrže s technologickou vodou (4 x 1 000 litrů). Měřící podvozek – speciální měřící podvozek, umístěný na měřícím voze, je určen k umístění a vedení sond měřících systémů a zabezpečuje jejich používání ve správné a požadované poloze. Měřící systémy: Ultrazvukový systém UT – se skládá ze dvou ližin, které jsou namontovány na měřícím podvozku. Na každé ližině je umístěno celkem 9 ultrazvukových sond pro každý kolejnicový pas. Sondy jsou prostřednictvím kabelů spojeny s ultrazvukovým defektoskopem. Poloha a natočení UT sond umožňuje kontrolu kolejnicových pásů nejen v ose kolejnic ale i v celé šířce hlavy kolejnice. Systém vizuální kontroly VT – je bezkontaktní vysokorychlostní optický systém určený pro trvalý záznam snímku povrchu kolejnic z obou stran. Je tvořen čtyřmi řádkovými kamerami s osvětlením LED, které zajišťují dostatečné množství světla pro krátké expoziční doby. Systém umožňuje detekovat změny profilu či výšky kolejnice a rovněž i kolejnicové styky, svary a otvory pro spojkové šrouby. Je umístěn na běžném podvozku měřícího vozu. Systém vířivých proudů ET – je určený pro zjišťování a detekování povrchových vad. Kontrolní systém je optimalizován pro detekci a vyhodnocení poškození hlav kolejnic. Ke kontrole pojížděných ploch kolejnic slouží vždy 4 snímače vířivých proudů na každé kolejnici. Hodnocení se provádí až do hloubky 2,7 mm. U SŽDC je využíván zejména pro vyhledávání a vyhodnocení vad 2221 Head Checking. Systém je uchycen k rámu měřícího podvozku a napojen na pneumatický systém vozu, který umožňuje jeho automatické zvedání a spouštění (například ve výhybkách a výhybkových konstrukcích). Základní údaje: nejvyšší přepravní rychlost - 110 Km/h, rychlost soupravy při měření - 70 Km/h, celková hmotnost soupravy - 150,36 t, plánovaný denní výkon měření - 200 Km.

162.002-8 DJ NDT, Slatiňany
© Ľubomír Podlaha

(Zavřít okno)
Vloženo: 2018-08-12